Header decorative image
Kir Żałobny

„Sześć lat projektu – radość z efektu”

„Sześć lat projektu – radość z efektu”

6 lat, prawie 8 mln zł, ponad 800 przeszkolonych osób –  te dane najbardziej oddają to co udało się zrealizować w ramach projektu unijnego „Ruda Śląska szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 26 września uczestnicy projektu spotkają się na rynku miejskim by wziąć udział w wielkiej  imprezie plenerowej. 

Dokładnie w projekcie udział wzięło 847 uczestników, w tym między innymi rodziny wieloproblemowe, osoby bezrobotne, niepełnosprawne i młodzież w wieku 15-25 lat. Każdy z uczestników projektu zawierał umowę z pracownikiem socjalnym, w której określone były sposoby  współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.  – Możliwości współpracy w ramach projektu było bardzo dużo, m.in. kontrakty socjalne z osobami bezrobotnymi, indywidualne programy usamodzielnienia, program aktywności lokalnej, treningi w prowadzeniu domu, zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej – wylicza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Impreza  stanowi uroczyste podsumowanie naszych działań i osiągniętych rezultatów, które przełożyły się na rozwój społeczności lokalnych, zwiększenie szans na rynku pracy uczestników  projektu oraz wzrost ich umiejętności i kompetencji społecznych - mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  - Dzięki pozyskanym funduszom mogliśmy reagować na zmieniającą się rzeczywistość łącząc nowe rozwiązania z dotychczasowymi formami wsparcia – dodaje dyrektor.

Rodziny zostały objęte półrocznym kontraktem socjalnym ze szczególnym uwzględnieniem treningu w prowadzeniu domu. Trenerzy uczyli  właściwego spełniania ról wychowawczych, pomagali osobom mającym trudności w prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci. Gospodarze pod okiem trenera uczyli się planowania dnia, prowadzenia domu, przygotowywania niedrogich posiłków dla rodziny, systematycznego sprzątania, dbałości o higienę osobistą czy racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Podsumowaniem intensywnej pracy w domu był trening wyjazdowy z całą rodziną i trenerkami, który umożliwił utrwalenie nowo nabytych umiejętności i integrację rodzin w bezpośrednim otoczeniu Tatr.

Bezrobotni brali  udział między innymi w kursach zawodowych, umożliwiających im zdobycie nowych kwalifikacji, w tym w zawodach sprzedawcy, pomocy kuchennej, stylistki z elementami wizażu, fakturzysty komputerowego, dekoratora – bukieciarza, pracownika obsługi hurtowni, brukarza, pracownika gospodarczego, magazyniera, a także kursach nauki języka angielskiego i  prawa jazdy kat. B czy pracownika ochrony I stopnia licencji.

Na szczególną uwagę zasługują trzy Programy Aktywności Lokalnej (PAL): dla Osiedla Kaufhaus, dla dzielnicy Orzegów i dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych „Ekstra – klasa”. - Działania w ramach PAL miały na celu rozwój społeczności lokalnych  zacieśnienie więzi sąsiedzkich m.in. poprzez  rozwijanie swoich zainteresowań, poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego czy wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne – mówi Aleksandra Majowska z MOPS, koordynator projektu. Osoby biorące udział w Programach Aktywności Lokalnej angażowały się w różnego rodzaju zajęcia, m.in. wspólne remonty klatek schodowych, sadzenie roślin, obchody Europejskiego Dnia Sąsiada, „Dnia św. Mikołaja” wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne. Podczas spotkań świetlicowych, dwa razy w tygodniu  odbywały się zajęcia plastyczne, manualne, dyskusje i spotkania z ciekawymi ludźmi.

- Obserwując zaangażowanie uczestników projektu, ich własne inicjatywy i pomysły na polepszenie jakości życia mogę śmiało powiedzieć, że sześć lat pracy przyniosło wymierne efekty – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Projekt dobiega końca w sensie dokumentacji, ale w rzeczywistości dobre praktyki, umiejętności, a przede wszystkim poczucie własnej wartości pozostaną – dodaje prezydent miasta.

Na osiedlu Kaufhaus z inicjatywy mieszkanek osiedla powstała grupa samopomocowa, której spotkania przybrały nazwę „Babskie klachy”. W ramach spotkań panie tworzyły ozdobne książki, figurki z masy solnej,  zgłębiały tajniki decoupage’u. Ponadto bardzo smaczną stroną  „Babskich klachów” było gotowanie i pieczenie według receptur mieszkanek Kaufhausu. Najważniejszym elementem było jednak służenie sobie wzajemnie wsparciem, poradnictwem i pomocą w trudnych sytuacjach.

W Orzegowie przy parafii pw. Michała Archanioła z inicjatywy uczestników Programu powstaje boisko do piłki plażowej. - Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie, bardzo dużo dały mi spotkania świetlicowe, wspólne wyjazdy i zajęcia. Człowiek poczuł się wartościowy, zmieniło się moje psychiczne nastawienie do życia. Z każdym nawet najmniejszym problemem mam się  do kogo zwrócić – mówi Janina Lewandowska, uczestniczka Programu Aktywności Lokalnej z Orzegowa. – Nie mieliśmy pojęcia o takich rzeczach jak decoupage, wykonywanie kartek świątecznych i innych ozdób. Teraz te zajęcia stały się naszym hobby, ale przede wszystkim są sposobem na oderwanie od codziennych problemów – dodaje pani Janina.

W ramach projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” podejmowano działania ułatwiające powrót lub wejście na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Realizowane programy przyczyniają się do wzrostu umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, integracji ze społeczeństwem, wspierania samodzielności a przede wszystkim zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu wydano 810 zaświadczeń o ukończeniu zajęć w Klubie Integracji Społecznej i 501 zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego przez uczestników projektu. Kontraktem socjalnym objęto 649 osób, a 140 osób programami aktywności lokalnej. Wsparciem w projekcie objęto 96 rodzin wieloproblemowych.

W ciągu ostatnich sześciu lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pozyskał dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 8 729 338,37 zł. Bez dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zastosowanie kompleksowych programów i wzbogacenie form wsparcia dotychczas oferowanych przez Ośrodek. W roku 2014 planowane jest zakończenie realizacji projektu. Na działania przewidziane w roku przyszłym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  zamierza pozyskać kolejne środki zewnętrzne.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter