Header decorative image
Kir Żałobny

Szansa na wejście na rynek pracy dla bezrobotnych Ukrainek

Szansa na wejście na rynek pracy dla bezrobotnych Ukrainek

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej wspólnie z 29 śląskimi urzędami pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach realizuje projekt Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Projekt o całkowitej wartości 1 299 996,60 zł będzie realizowany do końca 2022 roku.

Do udziału w projekcie zaproszone są obywatelki Ukrainy, które przybyły do Polski w wyniku prowadzonych działań zbrojnych w ich kraju i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zainteresowane kobiety muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (ul. Ballestremów 16) i mieć status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Urząd zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do osobistego kontaktu z doradcą klienta.

Program skierowany jest do osób, chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe. W ramach projektu zaplanowane jest:

  • profesjonalne doradztwo zawodowe,
  • szkolenia wraz z nauką języka polskiego branżowego zorganizowane w formie grupowej (w zawodzie pomoc kuchenna) lub indywidualnej (tematyka ustalona wspólnie z doradcą klienta),
  • grupowe szkolenie z języka polskiego branżowego,
  • wsparcie w procesie pośrednictwa pracy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter