Header decorative image
Kir Żałobny

Szansa na łatwiejszy start w dorosłe życie

29 kwietnia odbyło się oddanie mieszkania chronionego przy Placu Chopina 4 nowym lokatorom.

Mieszkania chronione to prawdziwa szansa na usamodzielnienie i uniknięcie błędów dla młodych ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W ostatnich tygodniach w Rudzie Śląskiej zakończono przygotowania kolejnego tego typu lokalu, w którym zamieszkają trzy młode osoby w wieku od 18 do 25 lat.

Dwupokojowy lokal na drugim piętrze, który jest już szóstym mieszkaniem chronionym w Rudzie Śląskiej, został w czwartek (29 kwietnia) oficjalnie przekazany trójce podopiecznych z miejskich placówek socjalnych. Główną ideą mieszkań chronionych jest zapewnienie lokalu dla wychowanków opuszczających placówki opieki społecznej i przygotowanie ich do prowadzenia samodzielnego życia.

- Mieszkanie chronione to przysłowiowa wędka zamiast ryby. Jego mieszkańcy otrzymują szanse na łatwiejsze wejście w dorosłe życie, tak by móc się usamodzielnić i uniknąć niebezpiecznych pokus - mówi Andrzej Stania, Prezydent Miasta Ruda Śląska - Inicjatywa mieszkań chronionych okazuje się jednym ze skuteczniejszych sposobów pomocy. Pięciu wychowanków już założyło swoje rodziny, a pozostali także dobrze sobie radzą.

Odnowione przez rudzki samorząd mieszkanie znajduje się przy ul. Placu Chopina w bliskim sąsiedztwie Mieszkanka Rodzinkowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Ta dogodna lokalizacja umożliwi pracownikom ośrodka stałą pomoc podopiecznym wnauce i pracy zawodowej.

- Wierzę, że te mieszkanie pomoże im w zdaniu tego trudnego egzaminu, jakim jest samodzielne życie - dodaje Andrzej Stania.

Bliższych informacji udzieli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Ryszard Nowak - Kierownik działu Opieki nad Dzieckiem, Beata Niechciał - Koordynator Pracowników Socjalnych, tel. 32 344 03 23 w. 313.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter