Header decorative image
Kir Żałobny

Szansa dla spółdzielni i wspólnot

Szansa dla spółdzielni i wspólnot


Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z Rudy Śląskiej mogą starać się o pieniądze na likwidację niskiej emisji poprzez termomodernizację, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, czy podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Do rozdysponowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczek i dotacji jest blisko 1 mld zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O środki starać się można poprzez udział w 3 ogłoszonych przez WFOŚiGW w Katowicach konkursach. Dwa z nich dotyczą m.in. dystrybucji i wykorzystywania ciepła. Skierowane są one głównie do przedsiębiorców działających w tej branży, ale z możliwości pozyskania pieniędzy korzystać mogą również spółdzielnie mieszkaniowe. – Mogą się one ubiegać o przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych, czy podłączenie swoich budynków do sieci ciepłowniczej, likwidując jednocześnie indywidualne i zbiorowe źródła niskiej emisji – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Trzeci z konkursów dotyczy wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i adresowany jest wyłącznie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Oprócz kompleksowych termomodernizacji podmioty starać się mogą także o środki na przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie do bardziej efektywnych energetycznie i ekologicznych źródeł ciepła. Ponadto w ramach tego konkursu spółdzielnie i wspólnoty mogą ubiegać się o pieniądze m.in. na zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, instalację odnawialnych źródeł energii /OZE/, modernizację instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także na wymianę oświetlenia w częściach wspólnych budynków na energooszczędne.

- W ogłoszonych przez WFOŚiGW konkursach istnieje możliwość ubiegania się o środki stanowiące 75 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Pieniądze trafić mogą w formie pożyczek i dotacji. Te ostatnie, w zależności od uzyskanego efektu energetycznego, wynoszą od 15 do 25 proc. kosztów kwalifikowanych. Można się również ubiegać o premię inwestycyjną, np. w postaci częściowego umorzenia pożyczki. Wysokość premii również uzależniona jest od osiągniętego w wyniku inwestycji efektu energetycznego i może wynieść 10 lub 20 proc. – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Co ważne, projekty, które będą zgłaszane do konkursu, muszą być uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta. – Projekty, które zostały wcześniej zgłoszone przez spółdzielnie mieszkaniowe, zostały zapisane w planie. Oczywiście jest to dokument otwarty i jeżeli któraś ze wspólnot czy spółdzielni przygotowuje nowy projekt, który ubiegać się będzie o dofinansowanie, wtedy można pomyśleć o aktualizacji planu – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Nabór wniosków do ogłoszonego konkursu dotyczącego wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym potrwa od 4 lipca do 31 października br. Do rozdysponowania jest kwota ponad 120 mln zł. Natomiast nabór w dwóch pozostałych konkursach, dotyczących m.in. dystrybucji i wykorzystywania ciepła, potrwa do końca roku. Do pozyskania jest w nich ponad 840 mln zł. O te pieniądze mogą starać się głównie przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Bliższych informacji na temat konkursów udziela WFOŚiGW w Katowicach. Tam też można składać wnioski. Informacje dostępne są również na stronie internetowej:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach?showall=

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter