Header decorative image
Kir Żałobny

Szamba do ewidencji

Zbiornik bezodpływowy.

Właściciele nieruchomości, którzy do odprowadzania ścieków wykorzystują zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są poinformować o tym do 30 kwietnia br. Urząd Miasta, wypełniając w tym celu specjalną ankietę.

- Obowiązek ten to efekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakazuje gminom prowadzenie elektronicznych ewidencji takich zbiorników i urządzeń. Z kolei na właścicieli nieruchomości nakłada obowiązek zgłoszenia takiego zbiornika do ewidencji – informuje wiceprezydent Jacek Morek.

Procedura zgłoszenia polega na wypełnieniu specjalnej ankiety dotyczącej sposobu gromadzenia i odprowadzania ścieków oraz podstawowych parametrów zbiornika. Wypełnioną ankietę wraz z niezbędnymi załącznikami (kopią umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawartej z uprawnionym podmiotem, kopią rachunków lub faktur za wywóz ścieków za 2023 rok oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) należy dostarczyć do magistratu. Ankieta wraz dodatkowymi informacjami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, można ja także pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta.

Dokumenty można doręczyć:

  • osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska,
  • listownie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
  • przez ePUAP na adres skrytki: /umrudasl/pisma

W przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego przez właścicieli nieruchomości miasto będzie przeprowadzać kontrole nieruchomości w terenie. Wykrycie nieprawidłowości przy takiej kontroli, w tym m.in. stwierdzony brak potwierdzeń opłat za usługi wywozu nieczystości czy ważnej umowy na takie usługi, może skutkować poważnymi konsekwencjami. W grę wchodzą tu mandaty karne, a nawet postępowania administracyjne.

Więcej informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska: tel.: 32 244 90 00 (wew. 4060) lub 32 244 90 37.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter