Header decorative image
Kir Żałobny

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

System Monitorowania Usług Publicznych to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny, gminy i powiaty. Za pomocą wskaźników monitoringowych umożliwia sprawdzanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach:

 • edukacja,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarowanie nieruchomościami,
 • lokalna polityka społeczna,
 • kultura i rekreacja,
 • drogownictwo i transport,
 • inwestycje i budownictwo,
 • geodezja i kartografia,
 • podatki i opłaty lokalne.

Skąd pochodzą dane w systemie?
Co ciekawe - danych dostarczają same jednostki samorządu terytorialnego wypełniając sprawozdania statystyczne i uzupełniając bazy ministerstw i urzędów centralnych. Pochodzą one również z oficjalnych źródeł, którymi dysponują organy państwa - zasobów statystyki publicznej oraz baz administracyjnych będących w gestii ministerstw, takich jak: sprawozdania budżetowe czy System Informacji Oświatowej.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z systemu SMUP?
Prezentowane są w nim wskaźniki, a nie surowe dane dostarczane przez statystykę publiczną. Dzięki temu jest doskonałym narzędziem do śledzenia zmian w sposobie świadczenia usług. System zapewnia również podstawę do porównywania się samorządów między sobą.

Co można zyskać?
Narzędzie, dzięki któremu zawsze pod ręką będą fakty przydatne przy:

 • tworzeniu raportów o stanie gminy lub powiatu,
 • wykonywaniu analizy skuteczności dostarczanych przez JST usług,
 • przygotowaniach do dyskusji z mieszkańcami, samorządowcami i innymi przedstawicielami JST.

Możliwość zapoznania się z Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter