Header decorative image
Kir Żałobny

System Informacji Przestrzennej już działa!

System Informacji Przestrzennej już działa!

loga

Ruda Śląska uruchomiła Publiczny System Informacji Przestrzennej. To znakomite informatyczne narzędzie nie tylko dla urzędników, ale również inwestorów i mieszkańców miasta. Kosztujący 2,6 mln zł system został dofinansowany kwotą 2,2 mln zł przez Unię Europejską.

- Cieszę się, że prace nad systemem informacji przestrzennej przebiegły bez zakłóceń i możemy zgodnie z harmonogramem udostępnić go mieszkańcom i pracownikom urzędu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Nowoczesne technologie dają nam nowe możliwości, które staramy się jak najszerzej wykorzystywać – podkreśla.

Rudzki PSIP to właściwie dwa systemy – jeden służący obsłudze zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, drugi składający się z dostępnych dla każdego za pomocą przeglądarki internetowej tematycznych geoportali. – Ten system ma wielki potencjał i trudno szybko wyliczyć wszystkie jego możliwości. Zachęcamy mieszkańców do samodzielnego poznania możliwości PSIP, w czym z pewnością pomoże jego intuicyjna budowa i system pomocy on-line – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami. System dostępny jest pod adresem http://psip.rudaslaska.pl.

POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ

Największą zaletą PSIP jest integracja danych z różnych systemów wykorzystywanych dotychczas przez Urząd Miasta. Obejmuje on dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy ewidencji dróg i obiektów mostowych. Został też częściowo połączony z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. – Modułowa budowa PSIP umożliwia łatwe wyselekcjonowanie interesujących użytkownika informacji i zaprezentowanie ich w formie map, raportów czy tabel – mówi Grzegorz Ogórek, geodeta miejski.

Istotną grupą użytkowników Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej są mieszkańcy i goście odwiedzający Rudę Śląską. Poznanie miasta ułatwi m.in. moduł ogólny, zawierający najistotniejsze informacje dotyczące obiektów użyteczności publicznej, moduł adresowy czy moduł zabytków, służący zarówno ich prezentacji, jak i prowadzaniu gminnej ewidencji zabytków. – Niezmiernie ważny jest też moduł zgłoszeń, pozwalający mieszkańcom wskazywać miejsca zakłóceń porządku, różnych awarii, aktów wandalizmu czy uszkodzeń dróg – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Kompletna i łatwo dostępna informacja przestrzenna ma bardzo duże znaczenie dla inwestorów. – Nasz system umożliwia im zapoznanie się zarówno z aktualnymi informacjami dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związanymi z nim dokumentami źródłowymi, jak i przygotowanymi przez miasto ofertami inwestycyjnymi – zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk. W ten sposób potencjalny inwestor może zapoznać się z ofertami, ich lokalizacją, dopuszczalnymi formami zagospodarowania, ceną wywoławczą czy terminem przetargu.

Publiczny System Informacji Przestrzennej to także ważne narzędzie dla rudzkich urzędników. - Zebranie danych w jednym systemie przyspieszy i usprawni tak planowanie, jak i podejmowanie decyzji. W szczególności w obszarze planowania przestrzennego, inwestycji, planowania wydatków budżetowych i zarządzania mieniem komunalnym – podkreśla Grzegorz Ogórek. Wsparcie dla administracji zapewnią np. moduł nieruchomości, który pozwala na prowadzenie wielu analiz przestrzennych związanych z gospodarką nieruchomościami, a w powiązaniu z danymi finansowo – księgowymi umożliwia generowanie raportów dotyczących opłat. System wspomaga też m.in. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowy i rozbiórek.

W zakresie projektu znalazło się nie tylko dostarczenie oprogramowania, obsługującego zarówno wewnętrzny system urzędu, jak i internetowy portal mapowy, ale również nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz usługi wdrożeniowe oraz szkolenia dla pracowników. Funkcjonujący wcześniej miejski geoportal będzie nadal działał jako narzędzie dla geodetów.

Projekt „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wartość projektu po zawarciu wszystkich umów (aneks do umowy o dofinansowanie zostanie podpisany do połowy lipca) wyniosła 2 604 093 zł, dofinansowanie to 2 205 531 zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter