Kir Żałobny

System czujników na trasie N-S

System czujników na trasie N-S

Specjalne czujniki rejestrujące wpływ eksploatacji górniczej będą monitorować budowaną trasę N-S w Rudzie Śląskiej. Na placu budowy drugiego odcinka prace idą już pełną parą. Firma budowlana wyznaczyła już przebieg trasy, punkty wysokościowe oraz uporządkowała i wyrównała teren. Przystąpiono już też do robót ziemnych. Realizacja wartego 50 mln zł zadania przebiega zgodnie z harmonogramem robót.

Teren budowy został przekazany wykonawcy, Przedsiębiorstwu Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. z Katowic, 16 czerwca. - Przed rozpoczęciem właściwych robót niezbędne było przygotowanie zaplecza budowy i wykonanie prac przygotowawczych, w tym oceny stanu technicznego budynków i dróg dojazdowych – mówi Maciej Szczyrbowski, przedstawiciel „DROGOPOLU-ZW”.

Następnie rozpoczęła się budowa drogi. – Wyznaczyliśmy trasę i punkty wysokościowe, usunęliśmy z jej przebiegu drzewa i krzewy, a po robotach niwelacyjnych przystąpiliśmy do prac ziemnych – wylicza Maciej Szczyrbowski. – Rozpoczęliśmy też roboty związane z przebudową wodociągów, ciepłociągu, sieci kanalizacyjnej, a także te związane z budową wiaduktu drogowego – dodaje. Inwestycja jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ze względu na wpływy eksploatacji górniczej w tym rejonie droga zostanie nie tylko odpowiednio zabezpieczona, ale również wyposażona w system monitoringu. – System będzie się składał ze specjalnych czujników. Przekazywane przez nie dane o przemieszczeniach i naprężeniach pozwolą szybko reagować na niebezpieczeństwo uszkodzeń drogi – mówi Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

II etap budowy trasy N-S obejmuje odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł z tą ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Dzięki realizacji inwestycji oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem trasy N-S, który kończy się przy ul. 1 Maja, trasa N-S wydłuży się o ponad kilometr. Podobnie jak w przypadku gotowego już odcinka trasy N-S, tak i w ramach realizacji kolejnego etapu wykonane zostaną dwie jezdnie o szerokości 7 m każda, umożliwiające poprowadzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Łącznie podczas budowy tego odcinka powstanie prawie 3,2 km dróg – oprócz samej trasy także ul. Nowobukowa oraz węzeł dwupoziomowy wraz z łącznicami.

Ponadto w ramach całości inwestycji przebudowana zostanie magistrala wodociągowa, a także sieć ciepłownicza oraz kanalizacja ogólnospławna i deszczowa. Wykonane zostanie także oświetlenie oraz zainstalowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery ochronne, elementy oznakowania poziomego i pionowego. Ważnym elementem inwestycji będą również ścieżki rowerowe. Powstaną one zarówno wzdłuż samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście ok. 3 km tras dla rowerzystów.

Budowa trasy N-S to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe Rudy Śląskiej, realizacja drugiego etapu to koszt ok. 50 mln zł. - Choć budowę II etapu zaczęliśmy realizować z własnych środków, to dzięki temu, że zadanie to wpisane jest na listę kluczowych projektów, które mają być finansowane ze środków unijnych, pieniądze wydane na budowę trasy N-S wrócą do budżetu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Inwestycja ta wymaga jednak aktualizacji projektu budowlanego. Jesienią tego roku powinna zostać odebrana dokumentacja i wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Z kolei w przypadku czwartego odcinka - od ulicy Kokota do autostrady A-4 – dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okolicach maja przyszłego roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter