Kir Żałobny

Syreny upamiętnią powstańców

Syreny upamiętnią powstańców

Ruda Śląska włącza się w działania upamiętniające 69. rocznicę powstania warszawskiego. Jutro o godzinie 17:00 w całym mieście zabrzmią syreny alarmowe. – Warto się na chwilę zatrzymać, uczcić pamięć bohaterów, którzy walczyli i ginęli podczas Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to było tragedią całego narodu, a pamięć o nim jest naszą wspólną sprawą, którą musimy kultywować. Apeluję również o wywieszenie flag narodowych w tym dniu – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

1 sierpnia 1944 roku powstańcy chwycili za broń, aby wystąpić przeciwko okupacji niemieckiej, a jednocześnie nie dopuścić do okupacji sowieckiej i swoim otwartym wystąpieniem bronić niepodległości Polski. Teraz po 69 latach Instytut Pamięci Narodowej apeluje o włączenie się do akcji upamiętniającej tamte wydarzenia. Do działania zachęcają także przedstawiciele  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Katowicach oraz  Śląskiego „Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK. Jutro w rocznicę godziny „W” w całej Polsce zostanie wstrzymany ruch. Towarzyszyć temu będzie włączenie o godzinie 17:00 syren alarmowych oraz klaksonów samochodów.

Syreny alarmowe, które upamiętnią powstanie warszawskie włączone zostaną na trzy minuty. Sygnał ten będzie ciągły - w sytuacji kryzysowej oznaczałby odwołanie alarmu. Warto dodać, że dźwięk oznaczający ogłoszenie alarmu trwa także trzy minuty, jednak jest on modulowany. W mieście trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności, jaki będzie miał miejsce 1 sierpnia, w ciągu roku przeprowadzany jest od 2 do 3 razy. Terminy ustalane są przez Wojewodę Śląskiego. Na potrzeby konserwacji systemu można również uruchomić alarm 5-sekundowy.

W Rudzie Śląskiej zainstalowane są 23 syreny alarmowe uruchamiane drogą radiową z centrali alarmowej, znajdującej się w Centrum Zarządzania Kryzysowego (ul. Hallera 61) oraz bezpośrednio z centrali  Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. W skład systemu wchodzi nowoczesna centrala, 21 syren mechanicznych starego typu oraz 2 nowoczesne syreny elektroniczne. Syreny umieszczone są na różnych budynkach (szkołach, budynkach mieszkalnych), tworząc spójną sieć obejmującą całe miasto. Poza tym w Rudzie Śląskiej do ogłaszania alarmów wykorzystywanych jest 12 syren zakładowych, uruchamianych ręcznie (wszystkie kopalnie w mieście oraz Huta „Pokój” S.A).

- Aktualnie prowadzona jest wymiana i modernizacja systemu syren alarmowych, podyktowana w dużej mierze wyeksploatowaniem starego sprzętu oraz koniecznością rozszerzenia zasięgu na nowe lokalizacje, związane z rozwojem urbanistycznym miasta – tłumaczy prezydent miasta. W tym miesiącu na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (ul. Gliniana 2) zamontowano nowoczesną syrenę alarmową (elektroniczną). Syrena ta zapewni doskonałą słyszalność sygnału alarmowego w promieniu ok. 1000 metrów, obejmując m.in. obszar nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Cynkowej – Wysokiej, jak również poprawi słyszalność w okolicach osiedla Dworaka
oraz budynków przy ul. 1 Maja.

Przypominamy, że sygnały alarmowe i komunikaty mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia związanych z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, w celu zapobiegnięcia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzenia treningów i ćwiczeń. W Rudzie Śląskiej poza treningami system alarmowy jak dotąd nie był użyty w realnej sytuacji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter