Header decorative image
Kir Żałobny

Święto Straży Miejskiej

Strażnik miejski w mundueze przy mównicy, za nim kolejny strażnik w mundurze, w tle trzech strażników miejskich w mundurach ze sztandarem Rudy Śląskiej.

Prawie 22,5 tys. przeprowadzonych interwencji oraz blisko 7,5 tys. ujętych sprawców wykroczeń – to tylko niektóre osiągnięcia rudzkich strażników miejskich w 2022 roku. Okazją do przypomnienia tych statystyk były obchody święta Straży Miejskiej, które odbyły się dziś w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Podczas uroczystości wręczono też awanse oraz podziękowania za zaangażowanie i pracę, którą funkcjonariusze wykonują dla dobra miasta i jego mieszkańców. Z kolei dwóch strażników – Patryk Łoniewski i Kamil Poloczek -  otrzymało medal Prezydenta RP za Ofiarność i Odwagę, czyli nagrodę dla osób, które z narażeniem zdrowia i życia ratowały życie ludzkie.

- W dniu święta Straży Miejskiej składam serdeczne życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i  pracowników administracyjnych rudzkiej jednostki – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. - Dziękuję za zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz dbanie o porządek w naszym mieście, a także za poświęcenie się tej trudnej służbie, rzetelne wykonywanie obowiązków, profesjonalizm i  zaangażowanie - dodaje.

W 2022 roku rudzka Straż Miejska interweniowała dokładnie 22 371 razy, w tym podjęła prawie 15 tys. interwencji w miejscach publicznych. Funkcjonariusze ujęli także blisko 7,5 tys. sprawców wykroczeń, nałożyli  ponad 3,5 tys. mandatów karnych oraz skierowali do sądu prawie 150 wniosków o ukaranie. Najwięcej interwencji rudzkiej Straży Miejskiej dotyczyło: wykroczeń przeciwko: bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (3527), spokojowi i porządkowi publicznemu (613), zdrowiu (122), obyczajności publicznej (579), niszczenia urządzeń użytku publicznego (571) oraz działań łamiących ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (1289). Warto także dodać, że rudzcy strażnicy skontrolowali przeszło 560 posesji oraz prawie 50 przedsiębiorstw, a także zabezpieczyli 2 tys. miejsc zdarzeń.

- Chciałbym w szczególny sposób podziękować wszystkim  strażnikom miejskim za ich ciężką pracę i niebezpieczną służbę – podkreśla Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. - Mieszkańcy często korzystają z naszej pomocy, a działania, które podejmujemy, zwiększają bezpieczeństwo i komfort ich życia, co pokazują statystyki. Udowadniają one, że Straż Miejska w Rudzie Śląskiej jest formacją bardzo potrzebną – dodaje.

Popularnością wśród akcji organizowanych przez rudzką Straż Miejską cieszy się np. znakowanie rowerów. W sumie od początku akcji oznakowano ponad 800 jednośladów. Rudzcy strażnicy pomagają również w razie kłopotów przy uruchamianiu pojazdów. W tym zakresie pomogli oni mieszkańcom w 2022 roku aż 209 razy, przede wszystkim w okresie zimowym, ale tego typu interwencje zdarzają się przez cały rok.

Strażnicy miejscy regularnie kontrolują także akweny wodne na terenie miasta, w których mimo zakazów pływają mieszkańcy. – Pouczamy ich o niebezpieczeństwie oraz wydajemy „mandaty zaufania”, które uprawniają do bezpłatnego skorzystania z basenu miejskiego – mówi komendant Marek Partuś. W 2022 roku wystawiono 60 takich mandatów. „Mandat zaufania” można otrzymać tylko raz. Osoba przyłapana na nielegalnej kąpieli po raz kolejny nie jest już traktowana ulgowo i za tego typu wykroczenie może otrzymać zgodnie z art. 55 kodeksu wykroczeń karę grzywny sięgającą nawet 250 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

Straż Miejska nadzoruje również prace społecznie użyteczne. Dzięki współpracy SM z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w ubiegłym roku uporządkowano 83 działki i zebrano z nich 107 040 litrów odpadów.

Rudzka Straż Miejska istnieje w Rudzie Śląskiej już 32 lata. Obecnie pracuje w niej 61 strażników oraz 10 pracowników administracyjnych. Warto dodać, że wśród nich jest 8 kobiet (4 funkcjonariuszki i 4 pracowniczki administracyjne). Decyzję o utworzeniu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej poprzedziło porozumienie między ówczesnym Prezydentem Miasta Ruda Śląska a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Komendantem Głównym Policji. W tamtym czasie tego typu jednostki tworzyły się w całej Polsce, a ich działania zostały uregulowane przez ustawę o Strażach Miejskich, którą uchwalono 29 sierpnia 1997 roku.

Rudzka formacja oficjalnie została powołana 18 kwietnia 1991 r., a swoją działalność rozpoczęła już 1 maja. Od tej chwili nastąpiło organizowanie rudzkiej jednostki. Uchwalony został także statut, który stworzył podstawę działalności Straży Miejskiej, ustalił jej siedzibę w Urzędzie Miasta, a za teren działania uznał cały obszar Rudy Śląskiej. Ponadto statut ustalił: zadania i środki działania straży, uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy, rodzaj umundurowania, uzbrojenia i innego wyposażenia technicznego, kierowniczą rolę komendanta Straży Miejskiej oraz określił strukturę organizacyjną jednostki. Pierwotnie siedziba SM mieściła się w budynku urzędu miasta przy pl. Jana Pawła II, a od 2007 roku jednostka funkcjonuje w byłej strażnicy granicznej przy ul. Gen. Hallera 61 w Nowym Bytomiu.

Jednym z pierwszych etapów tworzenia się jednostki Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej było przeprowadzenie naboru pracowników do nowo utworzonej formacji. Zgłosiło się wtedy 17 kandydatów, spośród których przyjęto 7 osób, które spełniały określone warunki. Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej został ówczesny szef Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta Ruda Śląska Bolesław Boroński, który pełnił tę funkcję do listopada 1992 roku. Po nim stanowisko to objął Sławomir Skoczyński. Kolejnym komendantem został Krzysztof Piekarz, a w czerwcu 2017 roku Marek Partuś, który do tej pory kieruje pracą rudzkich strażników.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter