Kir Żałobny

Sukces INDUSTRIADY 2012

Sukces INDUSTRIADY 2012

300 godzin wydarzeń, 36 obiektów postindustrialnych, 50 podmiotów zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia i aż 62 tysiące uczestników – tak w skrócie wyglądała tegoroczna INDUSTRIADA. Impreza gościła również na rudzkim „Ficinusie”, znajdującym się na Szlaku Zabytków Techniki.

Podsumowanie INDUSTRIADY 2012 odbyło się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury Giszowiec w Katowicach. Jak podkreślano, w tym roku organizatorzy przedsięwzięcia spisali się „na medal”. - Z każdym rokiem INDUSTRIADA zyskuje swoich ambasadorów – mówił wicemarszałek województwa śląskiego Jerzy Gorzelik. - Coraz więcej osób bierze udział w imprezie po raz kolejny i coraz więcej chce ją polecać znajomym – podkreślił.

Jak pokazują badania, mieszkańcy Metropolii dobrze oceniają organizację tegorocznej imprezy – aż 94% uczestników wydarzenia wypowiedziało się pozytywnie o INDUSTRIADZIE 2012, a 71% oceniło ją bardzo dobrze. Z roku na rok rośnie też rozpoznawalność marki, o czym świadczy fakt, że aż 81% respondentów potrafiło spontanicznie wymienić nazwę imprezy, w której uczestniczyli. W tym roku w wydarzeniu udział wzięło 37% wiernych wielbicieli INDUSTRIADY, 49% stanowili zaś nowi zwiedzający. Ze zorganizowanego przez Górnośląski Związek Metropolitalny transportu między obiektami znajdującymi się na Szlaku Zabytków Techniki skorzystało w tym roku 5 tysięcy osób. 90% spośród nich komunikację oceniło pozytywnie.

Najciekawszym wydarzeniem tegorocznej INDUSTRIADY uznano mapping, który zaprezentowany został na budynku kościoła św. Anny na katowickim Nikiszowcu. Najwięcej odwiedzających przyciągnęło natomiast Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, które zwiedziło aż 6.900 osób. Najlepszym sponsorem okazał się „TAURON S.A. Wytwarzanie”, a najaktywniejszym samorządem Chorzów, któremu Szybem Prezydent udało się zainteresować 5 tysięcy osób.

Ogółem na organizację INDUSTRIADY 2012 wydano około 2,5 mln zł. Wydźwięk wszystkich materiałów prasowych był pozytywny i neutralny. Nie było ani jednego materiału o złym przekazie. Warto przy tym dodać, że wartość ekwiwalentu reklamowego dla wszystkich medialnych publikacji na temat INDUSTRIADY 2012 wynosi ponad 3 mln zł, co oznacza, że wyłożone na organizację imprezy środki zwróciły się z nawiązką.

W tym roku zainteresowaniem uczestników INDUSTRIADY cieszyła się także kolonia robotnicza „Ficinus” w Rudzie Śląskiej, gdzie zorganizowano liczne atrakcje – występy artystyczne, wystawy, gry i zabawy. – Dla nas INDUSTRIADA to przede wszystkim integracja społeczności lokalnej – mówi Renata Młynarczuk, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Przy organizacji tego wydarzenia stawiamy przede wszystkim na aktywny udział mieszkańców Rudy Śląskiej, utożsamianie się z miastem i wspólnotą lokalną oraz promowanie zachowań prospołecznych. Cieszy nas, że z roku na rok w rudzkiej edycji INDUSTRIADY uczestniczy coraz więcej osób z ościennych miast – dodaje.

„Ficinus” znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Osiedle powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Jego fundatorami byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli właścicielami tej kopalni. „Ficinus” miał charakter kolonii wiejsko-przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi. Na zachodnim krańcu osiedla zachował się tzw. „dom uchodźców”, zbudowany na początku lat 20-tych XX w., dla emigrujących z niemieckiej części powstańców śląskich.

INDUSTRIADA jest Świętem Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Impreza promuje unikalny w skali kraju turystyczny szlak samochodowy skupiających 36 industrialnych obiektów z całego regionu śląskiego.

Więcej informacji na temat INDUSTRIADY można znaleźć na stronie: www.industriada.pl  

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter