Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Studium na finiszu

Studium na finiszu

Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rudy Śląskiej wkraczają w decydującą fazę. Z projektem dokumentu zapoznali się już rudzcy radni. – To ostatnia szansa na to, by wnieść swoje uwagi do powstałego projektu studium. Na ewentualne uwagi ze strony mieszkańców czekamy do czwartego czerwca – informuje Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest podstawowym dokumentem tworzącym jej politykę przestrzenną. Dokument ten ma charakter obowiązkowy i odnosi się do terenu całej gminy. – Sporządzenie nowego studium uwarunkowań to przede wszystkim efekt wpływających do urzędu miasta wniosków o zmianę ustaleń aktualnie obowiązującego dokumentu – tłumaczy Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Na zmianę studium ogromny wpływ ma także kwestia zmiany strategii rozwoju miasta. Działania w przypadku obu dokumentów prowadzone były równolegle – dodaje.

Prace nad studium uwarunkowań rozpoczęły się z początkiem 2013 roku. – W ramach konsultacji na przełomie stycznia i lutego ubiegłego roku wpłynęło do nas przeszło 100 wniosków o zmianę studium, głównie ze strony mieszkańców i przedsiębiorców. Na tej podstawie oraz na podstawie wymaganych opinii powstał projekt, z którym już teraz można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury  – mówi Daniel Nowok. Z projektem studium zapoznać się można do 13 maja w pokoju nr 320 w godzinach pracy urzędu. Po tym terminie do 4 czerwca mieszkańcy będą mogli na piśmie wnieść swoje uwagi wraz z uzasadnieniem.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy musi być zgodne z  zapisami dokumentów nadrzędnych, którymi w tym przypadku są koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategia rozwoju gminy. Projekt musi być również zaopiniowany przez liczne jednostki, w tym także sąsiadujące gminy. Dokument ten składa się z części graficznej i pisemnej, a jego zapisy są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie obowiązujące studium  uchwalone zostało w 2009 roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter