Header decorative image
Kir Żałobny

Studenci ponownie nagradzają

Studenci ponownie nagradzają

Ruda Śląska po raz kolejny nagrodzona przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tytułem „Gmina na 5!”. Miasto znalazło się w gronie 59 gmin w Polsce, które najlepiej sobie radzą z obsługą krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Oceniane były witryny internetowe oraz jakość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest obsługa inwestora. Dlatego w ubiegłym roku z wykorzystaniem środków unijnych wydaliśmy folder informacyjny dla inwestorów. Dodatkowo funkcjonuje specjalna strona internetowa „Firma w Rudzie”, która jest dedykowana nie tylko dla nowych inwestorów, ale również dla osób już prowadzących działalność gospodarczą oraz dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swój własny biznes – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przeprowadzili już po raz szósty. Przeprowadzone od maja do listopada ubiegłego roku badanie składało się z dwóch części: oceny jakości witryny internetowej oraz oceny jakości odpowiedzi na pytania wysłane e-mailem. W przypadku strony internetowej oceniana była przejrzystość i łatwość odnalezienia informacji, ale przede wszystkim to, gdzie i jakie informacje może na niej znaleźć przedsiębiorca.

Druga część badania prowadzonego metodą tajemniczego klienta polegała na wysłaniu e-maili w języku polskim i angielskim. W wiadomościach w języku polskim pytano o dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, potencjalną konkurencję, wolne tereny inwestycyjne oraz o koszty przyłączenia działki do drogi. W wiadomościach w języku angielskim proszono o wyjaśnienie procedur związanych z rozpoczęciem działalności w Polsce przez obcokrajowca, preferencyjne rozwiązania stosowane w stosunku do nowych inwestorów oraz o dostęp do powierzchni biurowej w gminie i jej cenę.

Ruda Śląska w badaniu zdobyła 23,5 pkt na 45 możliwych, co pozwoliło miastu znaleźć się w gronie 59 gmin wyróżnionych tytułem „Gmina na 5!” spośród 656 gmin objętych badaniem. Przypomnijmy, że tytuł „Gmina na 5” studenci SGH przyznali Rudzie Śląskiej już w zeszłym roku. Tym samym miasto znalazło się w gronie 29 gmin, które otrzymały wyróżnienie dwa razy z rzędu. - Na szczególną uwagę inwestorów zasługują gminy, które po raz kolejny osiągnęły tytuł „Gmina na 5!”, gdyż oznacza to, że profesjonalne podejście do obsługi potencjalnego inwestora jest niezmienne w czasie – czytamy w raporcie.

Jednocześnie autorzy raportu zastrzegają, że ich opracowanie nie może być traktowane jako rekomendacja określonych lokalizacji bądź oceny sposobów działania władz. - Raport ten nie może być podstawą przy wyborze lokalizacji inwestycji w konkretnych gminach. Podstawowym celem badania jest bowiem identyfikacja dobrych praktyk i promowanie ich wśród jednostek samorządu terytorialnego, nie zaś wyznaczenie gmin lepszych lub gorszych, bądź piętnowanie ewentualnych niedociągnięć – czytamy w raporcie.

W szóstym rankingu tytuł „Gmina na 5” został przyznany 59 jednostkom samorządu terytorialnego. Najwyższą ocenę obsługi inwestorów osiągnął Oświęcim. Najliczniejszą grupę badanych gmin, bo aż 98 stanowiły te z województwa śląskiego.

Informacje o ofertach inwestycyjnych można znaleźć na stronie internetowej miasta: http://www.rudaslaska.pl/gospodarka/oferty-inwestycyjne. Natomiast szereg informacji z zakresu przedsiębiorczości, w tym o sposobie finansowania działalności gospodarczej, o procedurach przy założeniu własnej firmy oraz o możliwości otrzymania dofinansowania na własny biznes znajduje się na stronie: http://firma.rudaslaska.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter