Header decorative image
Kir Żałobny

Straż Miejska kontroluje piece!

Straż Miejska kontroluje piece!

Mieszkańcy Rudy Śląskiej zaczynają wspierać Straż Miejską w walce ze spalaniem śmieci w domowych piecach. Jeden z sygnałów zakończył się ukaraniem właściciela firmy mandatem karnym. Sezon grzewczy to czas, w którym funkcjonariusze poświęcają temu problemowi szczególnie dużo uwagi. Rudzka Straż Miejska od kilku dni intensywnie sprawdza kto czym w mieście pali w piecach.

Strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę w jednej z firm mających swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. – Działania podjęliśmy w związku z anonimowym zgłoszeniem mieszkańca pobliskiego osiedla, dotyczącym spalania odpadów na terenie firmy – mówi Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej. - Co istotne, kontrolę przeprowadziliśmy wraz z rzeczoznawcą, który pobrał próbki popiołu z pieca w celu zbadania ich w laboratorium - podkreśla. Sprawdzona została też gospodarka odpadami, jaką prowadzi firma. Właściciel w trakcie kontroli przyznał się do spalania nieznacznej ilości odpadów w piecu, w związku z czym nałożony na niego został mandat karny z art. 191 ustawy o odpadach.

Kontrole spalania prowadzone przez Straż Miejską to jeden ze sposobów walki władz Rudy Śląskiej z emisją pyłów i szkodliwych gazów. Podstawowym elementem w ograniczaniu tzw. niskiej emisji jest prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i przestrzeganie zakazu spalania odpadów poza wyspecjalizowanymi do tego instalacjami. Dlatego rudzka Straż Miejska systematycznie prowadzi kontrole w tym zakresie.

Strażnicy miejscy na bieżąco kontrolują, czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne – mówi Krzysztof Piekarz. - W tym celu funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu  i pobrać do badań popiół – wyjaśnia komendant. Co ważne, nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać policję. Za spalanie odpadów w piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

W miejscu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrolę można przeprowadzić całodobowo, a w nieruchomościach zamieszkałych od godziny 6.00 do 22.00. Z kontroli nieruchomości każdorazowo sporządza się protokół. – Istotną sprawą jest również to, że przepisy prawa bardzo rygorystycznie traktują osobę, która uniemożliwia przeprowadzenia takiej kontroli. Grozi jej nawet kara pozbawienia wolności do lat 3 - zaznacza komendant Straży Miejskiej.

Jednocześnie Straż Miejska apeluje do mieszkańców o zgłaszanie, jeśli ktoś zauważy „dziwny” dym wydobywający się z komina. – Nie bądźmy obojętni w takich sytuacjach, pamiętajmy, że szkodliwe substancje z naszych kominów trafiają wprost do naszych płuc – apeluje Krzysztof Piekarz.

Od stycznia 2014 r. do 10 listopada 2015 r. funkcjonariusze rudzkiej Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę 319 nieruchomości, ujawniając 126 nieprawidłowości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi.

Z corocznych ocen jakości powietrza w Rudzie Śląskiej wynika, że jedną z głównych przyczyn występowania przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego jest emisja z domków jednorodzinnych i kamienic. Rozwiązanie tego problemu jest o tyle istotne, że drobne pyły powstające w tym procesie przenikają do pęcherzyków płucnych i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Ponadto w wyniku m.in. spalania śmieci w gospodarstwach domowych do powietrza dostaje się benzo(a)piren, który ma działanie rakotwórcze.

Władze Rudy Śląskiej opracowały i przyjęły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. Dokument umożliwia również sięgnięcie po unijne pieniądze na ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej. - Opracowanie planu to sygnał, że poważnie podchodzimy do problemu niskiej emisji oraz kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Trzeba również pamiętać, że gminy, które opracują i wdrożą takie plany, będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter