Header decorative image
Kir Żałobny

Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej

Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej

20 cudzoziemców pracujących nielegalnie zatrzymała w ubiegłym roku tylko w Rudzie Śląskiej Straż Graniczna. Zatrzymano również 18 osób nielegalnie zatrudniających obywateli innych państw. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Ruda Śląska komendant Straży Granicznej przedstawił sprawozdanie z działalności SG, która od 4 lat ma swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej.

Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej prowadzi szereg działań kontrolnych i rozpoznawczych. – Sprawdzamy legalność pobytu cudzoziemców i ich zatrudnienia, wykrywamy przemyt alkoholu i papierosów, a także narkotyków, kontrolujemy międzynarodowy transport drogowy m.in. przewozów odpadów, materiałów niebezpiecznych, a także czas pracy kierowców – wymienia mjr SG Jarosław Szymanek, komendant.

W ubiegłym roku rudzka Straż Graniczna zatrzymała tylko w Rudzie Śląskiej 20 cudzoziemców, którzy pracowali nielegalnie, 18 osób, które nielegalnie zatrudniały obcych obywateli, 8 osób za posiadanie towarów akcyzowych oraz 1 osobę za nielegalny pobyt. Na całym obszarze działalności placówki SG w Rudzie Śląskiej zatrzymano ok. 200 osób. We współpracy z urzędami SG tworzy specjalną „Mapę cudzoziemców”, dzięki której monitorowana jest m.in. legalność ewentualnego zatrudnienia. – Dzięki tej współpracy wiemy, że na koniec roku 2013 było zameldowanych w Rudzie Śląskiej 48 cudzoziemców – mówi komendant Szymanek. – Najwięcej obywateli Ukrainy – 15 osób, Czech i Włoch – po 5 osób. Na pobyt czasowy zameldowanych jest 31 osób, najwięcej z Ukrainy – 11 osób i z Niemiec – 8 osób. Ciekawostką jest, że w ubiegłym roku w rudzkim Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto 6 związków małżeńskich, w których jeden z małżonków był obywatelem innego państwa.

Siedziba Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej została otwarta 15 maja 2010 roku. Obszar jej działań obejmuje czternaście miast: Bytom, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,  Świętochłowice, Tychy i Zabrze oraz sześć powiatów: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski.  Usytuowanie placówki niemal w centrum  aglomeracji śląskiej ma na celu zapewnienie  ochrony  przed nielegalną migracją oraz przestępczością z udziałem cudzoziemców. Aby działania te przynosiły pożądane skutki  prowadzone są patrole, systematyczne kontrole pojazdów oraz miejsc publicznych.  Do zadań Straży Granicznej  należy m. in. ochrona granicy państwowej, zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz przeciwdziałanie przemytowi. Dzięki licznym kontrolom prowadzonym na szlakach komunikacyjnych udaje się  zatrzymać wiele transportów nielegalnego towaru.  To również Straż Graniczna zajmuje się  zapewnieniem bezpieczeństwa na pokładzie samolotów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter