Kir Żałobny

Stop przemocy

Stop przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej został laureatem konkursu w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. „W Rudzie Śląskiej – Mocni bo bez przemocy” – to tytuł nagrodzonego projektu, podejmującego walkę z przestępczością oraz aspołecznymi zachowaniami wśród mieszkańców miasta. W ramach projektu rudzki OIK zrealizuje 4 kampanie, których celem będzie udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz socjalnej.

- Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, zarówno ze względu na skalę zjawiska, jak i konsekwencje, które za sobą niesie – podkreśla Małgorzata Zegan, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej. – Można jednak z nią skutecznie walczyć, dlatego edukacja na ten temat jest niezwykle ważna. Wspólnie z pracownikami naszej placówki pragniemy wesprzeć mieszkańców naszego miasta,  którzy borykają się z przemocą na co dzień - dodaje.

Projekt pt. „W Rudzie Śląskiej – Mocni bo bez Przemocy” będzie realizowany w 2014 roku w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Z tego powodu zorganizowane zostaną 4 uzupełniające się kampanie, które mają pomóc mieszkańcom miasta wyjść z sytuacji kryzysowej i powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Pierwszy etap działań „W zdrowym ciele zdrowy duch” obejmie dzieci i młodzież, które znajdują się pod opieką świetlic socjoterapeutycznych oraz mieszkań rodzinkowych. Młodzi ludzie dowiedzą się,  jak przeciwdziałać przemocy i dlaczego warto z nią walczyć. W ramach tej części projektu wezmą także udział w różnych dyscyplinach sportowych, aby przekonać się, że negatywną energię można spożytkować właśnie w taki sposób. Drugi etap „Ona ma siłę, naprawdę wielką”  skierowany jest do dziewcząt w wieku 15-18 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych przemocą. Warsztaty przeprowadzone w ramach tej kampanii mają nauczyć młodych ludzi  asertywności oraz samoobrony.

  Kolejny, 3 etap, projektu pt. „Wyprawa PoMoc”  adresowany jest do osób pracujących w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w grupach roboczych powoływanych w ramach procedury „Niebieska Karta”. – Podczas tych działań postaramy się wypracować jednolity sposób zrozumienia zjawiska przemocy w rodzinie oraz efektywniejsze udzielanie pomocy dla osób dotkniętych taką przemocą – informuje Małgorzata Zegan. - Wzajemne poznanie się przedstawicieli instytucji w mieście, spowoduje skuteczniejsze działanie – dodaje.

Ostatnia kampania projektu „Wybieram zmianę" obejmie uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego, stosujących przemoc w rodzinie. Głównym zadaniem kampanii jest uświadomienie tego typu osobom, że zmiana zachowania oraz zaprzestanie używania przemocy zmieni ich rodzinne życie, a także uchroni przed prawnymi konsekwencjami.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej specjalizuje się w udzielaniu  wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz socjalnego osobom dotkniętym przez różne sytuacje kryzysowe. Są to np. osoby uzależnione od alkoholu oraz cierpiące na ciężkie choroby, a również osoby, które podjęły próbę samobójczą, doświadczyły traumatycznych przeżyć w życiu, doznały przemocy fizycznej psychicznej lub seksualnej, a także zostały poszkodowane w wypadkach i katastrofach.  Placówka oferuje szeroki zakres różnego rodzaju wsparcia. Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu: zasięgnąć konsultacji i porad, wziąć udział w terapiach indywidualnych oraz grupowych, uzyskać porad prawnika oraz pomoc przy pisaniu różnych wniosków. Możliwy jest też udział w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, treningach radzenia sobie z agresją.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter