Header decorative image
Kir Żałobny

Sto dni prezydenta

Sto dni prezydenta

Dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych, dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych oraz rozpoczęcie prac nad  projektem zazielenienia rynku w Nowym Bytomiu. To obietnice z kampanii wyborczej, które Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej zrealizował w pierwszych 100 dniach swojej kadencji. Te upływają dokładnie 6 stycznia br. Bilans otwarcia prezydenta obejmuje także uchwalenie budżetu miasta na 2023 rok, w którym blisko 25% wydatków przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne.

- To było sto dni ważnych decyzji i wyzwań. Najważniejszymi sprawami na sam początek, było zabezpieczenie miasta, w tym placówek oświatowych przed zimą oraz przygotowanie projektu budżetu miasta. To wszystko udało się dzięki zaangażowaniu moich współpracowników oraz urzędników – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Już w listopadzie zabezpieczone zostały budżety placówek oświatowych przeznaczone na zakup ogrzewania, natomiast dzięki współpracy z Hutą Pokój mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą kupić węgiel po preferencyjnych cenach, którego dystrybucją zajmuje się huta.

Dla rudzkiego środowiska sportowego niezwykle ważną informacją, było zagwarantowanie środków na sport w 2023 r. – To 3,5 mln zł, które przeznaczone zostaną na wsparcie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych w mieście. Tu podziękowania dla radnych, dzięki współpracy z którymi udaje się realizować ważne sprawy dla miasta - wskazuje prezydent. Aby pieniądze do organizacji sportowych trafiły jak najszybciej, konkurs na wsparcie ogłoszony został jeszcze w grudniu, a jego wyniki będą znane już w najbliższych dniach. Sprawna organizacja tego przedsięwzięcia możliwa była natomiast dzięki zaangażowaniu Rady Sportu. Powołanie jej w nowym składzie było także jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta.

W budżecie na 2023 r. znalazł się także dodatkowy milion złotych na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych. To ukłon w kierunku oczekiwań rodziców, którym dofinansowanie pozwoli obniżyć ponoszone opłaty. Kolejna decyzja prezydenta ważna dla rodziców dotyczy zmiany w systemie dyżurów wakacyjnych przedszkoli. Od tego roku taki dyżur będzie pełnić więcej placówek. W lipcu 18, a w sierpniu 16. Minionego lata było to odpowiednio 9 i 10 placówek.

Jednym z głównych punktów programu wyborczego Michała Pierończyka było zazielenienie pl. Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. – Rozpoczęliśmy intensywne prace nad opracowaniem koncepcji, która będzie punktem wyjścia do pełnej dokumentacji przebudowy rynku. Koncepcja jest już gotowa i jeszcze w styczniu przedstawimy ją mieszkańcom, którzy będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych – zapowiada Michał Pierończyk.

Podczas trzech miesięcy swojego urzędowania prezydent Michał Pierończyk prowadził dialog z mieszkańcami. W listopadzie i grudniu prezydent wraz ze swoimi zastępcami odbył 8 spotkań w dzielnicach, podczas których poruszono ok. 250 spraw. Prezydent systematycznie spotyka się z mieszkańcami także on-line za pośrednictwem transmisji internetowej, podczas której na żywo odpowiada na pytania.

Pierwsze sto dni prezydenta to także czas kontynuacji miejskich inwestycji oraz rozpoczęcia nowych zadań. Trwa budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej w Wirku, w Halembie w rejonie ul. Solidarności realizowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej, w Rudzie przebudowywana jest ul. Wolności łącznie ze skrzyżowaniem przy ul. Zabrzańskiej i 1 Maja. Z kolei w Bielszowicach kontynuowana jest budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17. Co istotne inwestycyjny boom realizowany będzie także w 2023 r. Na zadania inwestycyjne przeznaczonych ma zostać ponad 267 mln zł, to blisko 25% wszystkich wydatków miasta.

Jak wskazuje prezydent najważniejsze wyzwania na najbliższe miesiące dotyczą prac nad dalszą przebudową systemu zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych. - W maju br. kończy się umowa z dotychczasowym operatorem, a wybór nowego będzie miał ogromny wpływ na miejskie finanse, a wiadomo, że podobnie, jak inne samorządy w kraju borykamy się tu z trudnościami. Mam nadzieję, że wypracowany z radnymi kompromis przy uchwalaniu nowej stawki śmieciowej będzie tu dobrym prognostykiem – podkreśla prezydent.

Ogromne znaczenie dla miasta mają także środki unijne, w tym pieniądze w ramach planu sprawiedliwej transformacji. Te zgodnie z zapowiedziami mają zostać uruchomione już wiosną.

- W Rudzie Śląskiej na ten moment chcemy z tego programu zrealizować 12 projektów o wartości ok. 280 mln zł. w tym m.in. zagospodarować Wielki Piec - informuje Michał Pierończyk.

Michał Pierończyk na urząd prezydenta zaprzysiężony został  29 września 2022 r. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Rudy Śląskiej, przeprowadzonej 25 września 2022 r., Michał Pierończyk zdobył 18 446 głosów, co dało mu zwycięstwo z wynikiem ponad 73%.

Przedterminowe wybory prezydenta miasta zostały zarządzone po śmierci prezydent Grażyny Dziedzic w czerwcu 2022 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter