Header decorative image
Kir Żałobny

Staże PO WER!

Staże PO WER!

Rudzki Urząd Pracy organizuje kolejne staże dla bezrobotnych. Oferta skierowana jest do osób między 18 a 29 rokiem życia, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Wnioski można składać drogą elektroniczną lub osobiście do połowy czerwca br.

Przed rozpoczęciem stażu uczestnicy projektu odbywają spotkanie przygotowawcze, podczas którego prezentowane są prawa i obowiązki przyszłych stażystów, a także omawiane sposoby najkorzystniejszego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy w trakcie obywania stażu. Klienci rudzkiego Urzędu Pracy najchętniej korzystają ze staży w zawodach kasjera handlowego, technika prac biurowych, robotnika gospodarczego, fryzjera i wizażystki/stylistki, jednak do uczestnictwa w stażach  PUP zachęca również osoby chcące rozwijać się zawodowo w innych kierunkach zawodowych.

Staże będą trwały do 6 miesięcy, a ich uczestnik będzie otrzymywał stypendium w wysokości blisko 1 tys. zł. Zarówno stypendium jak i koszty ubezpieczenia w całości pokrywane będą przez Powiatowy Urząd Pracy. Poza tym stażyście będą przysługiwać 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych.


Kandydat do projektu (biorący udział w stażu) musi mieć co najmniej 18 a  nie więcej niż 29 lat. Musi także spełniać łącznie poniższe kryteria:
1. osoba bezrobotna posiadającą II profil
2. osoba spełniająca definicję NEET, czyli :
a. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
b. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
c. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

- Staż jest znakomitą okazją zdobycia doświadczenia zawodowego, którego brak bardzo często staje na drodze zatrudnienia osoby bezrobotnej – tłumaczy Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Jest to również szansa pokazania pracodawcy swoich umiejętności i nawiązania nowych kontaktów. Dla osoby bezrobotnej to najlepsza droga do zatrudnienia – podkreśla. - Do współpracy w projekcie zapraszamy również pracodawców zainteresowanych pozyskaniem stażysty – mówi Iwona Woźniak – Bagińska.

Staże organizowane są w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ubiegłym roku rudzki PUP skierował na staże ponad 600 osób. Do 31 marca tego roku z tej formy wsparcia skorzystało 90 osób. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest 1174 osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. Warto podkreślić, że tylko w 2014 roku PUP w Rudzie Śląskiej pozyskał prawie 3,5 mln zł. na realizację staży.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter