Header decorative image
Kir Żałobny

Staże i szkolenia

 Staże i szkolenia

Loga: Fundusze Europejskie, PUP, Europejski Fundusz Społeczny

Kolejne staże i szkolenia dla bezrobotnych zorganizuje urząd pracy w Rudzie Śląskiej. Z oferty stażowej będą mogły skorzystać osoby pomiędzy 18 a 29 rokiem życia. Z kolei przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić bezrobotnego zarejestrowanego w  rudzkim urzędzie, będą mogli skierować go na szkolenie, za które zapłaci PUP. Realizacja projektu jest finansowana ze środków unijnych. – Ciągle staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców – podkreśla Iwona Woźniak – Bagińska.

Staże realizowane w ramach projektu są skierowane do osób bezrobotnych, które są  w wieku między 18 a 29 rokiem życia, są zarejestrowane w urzędzie pracy i został im przypisany II profil pomocy, obecnie nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniu. – Osoby spełniające te kryteria, które chcą zdobyć nowe umiejętności jednocześnie zwiększając swoje doświadczenie zawodowe, zapraszam do kontaktu – mówi Iwona Wożniak - Bagińska. Warto dodać, że osoby korzystające ze stażu otrzymują stypendium w wysokości prawie 1 tys. złotych miesięcznie.

To również dobra okazja dla pracodawców - mogą wykształcić potencjalnego pracownika, który po podjęciu pracy od razu będzie mógł wykonywać powierzone mu obowiązki – zauważa Iwona Wożniak – Bagińska. Osoby bezrobotne mogą kontaktować się w sprawie staży ze swoim doradcą, natomiast pracodawcy zainteresowaniu pozyskaniem stażysty proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 32 771 59 11, 13, 14, 36.

Staże realizowane są w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

PUP w Rudzie Śląskiej ma również propozycję dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie. - Sfinansujemy koszty szkolenia  zawodowego takiej osoby maksymalnie do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę – informuje Iwona Woźniak – Bagińska. Jest to możliwe za sprawą umowy trójstronnej zawieranej pomiędzy Urzędem Pracy, instytucją szkoleniową oraz pracodawcą. Umowa szczegółowo określa zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia. Zawiera również zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

- Urząd Pracy pomaga w selekcji i wyborze odpowiedniego kandydata na stanowisko pracy, który będzie spełniał określone przez pracodawcę wymagania – zapewnia Iwona Woźniak - Bagińska. – Również urząd zorganizuje wskazane przez przedsiębiorcę szkolenie i będzie czuwał nad jego prawidłowym przebiegiem- mówi.

Warto zaznaczyć, że stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej w grudniu ubiegłego roku wynosiła 5,2%, natomiast w Polsce i woj. śląskim odpowiednio 8,3% oraz 6,6%.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter