Kir Żałobny

Stawiamy na rekreację!

Stawiamy na rekreację!

Jak zagospodarować tereny na których znajdują się hałda przy KWK „Pokój” oraz szyb „Andrzej”, a także skwer przy ul. Tuwima? Jak najlepiej wykorzystać możliwości rekreacyjne tych wireckich miejsc? Jak zwiększyć ich potencjał? Nad tymi oraz wieloma innymi pytaniami zastanawiali się dzisiaj uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Zespole Szkół nr 5.

Spotkanie miało charakter konsultacyjny. Przede wszystkim skupiono się na stworzeniu koncepcji połączenia dwóch centralnych dzielnic Rudy Śląskiej - Wirku oraz Nowego Bytomia w oparciu o infrastrukturę spacerowo – rowerową, tak by stworzyć spójną i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców miasta.  – Chcieliśmy poznać aspiracje oraz pomysły mieszkańców związane z wykorzystaniem wskazanych obszarów w Wirku i myślę że założenie to zostało spełnione. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi obserwacjami, tak więc teraz trzeba będzie to wszystko zebrać i w porozumieniu z przedstawicielami urzędu miasta wyciągnąć odpowiednie wnioski. Następnie, jako projektanci stworzymy koncepcję przestrzennego zagospodarowania tych terenów - tłumaczył Michał Stangel z Biura Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA, moderator warsztatów.

Warsztaty poprzedzone były ankietą przeprowadzoną wśród mieszkańców miasta. – Zależało nam na tym, by na jak najwcześniejszym etapie prac zapoznać się z opinią mieszkańców na temat wykorzystania tych przestrzeni – podkreślał Michał Stangel. - Dzisiejsze wnioski pokrywają się z tym co udało nam się już wcześniej ustalić oraz z opiniami ankietowanych mieszkańców. Najważniejszym jest to, by dobrze skomunikować te obszary z otoczeniem, zagospodarować je w atrakcyjny sposób, bo jak na razie są puste, zaniedbane. Mają jednak potencjał – kontynuował. -  Zwieńczeniem będzie modelowy projekt studialny, na podstawie którego będzie można wyznaczyć już konkretniejsze projekty – podsumował.

W warsztatach udział wzięli mieszkańcy miasta, radni, przedstawiciele rudzkiego magistratu, miejskich przedsiębiorstw oraz spółek, firm zlokalizowanych na terenie Wirku, a także organizacji pozarządowych. – Przestrzeń publiczna łącząca Nowy Bytom i Wirek, czyli część handlową i administracyjną to projekt ważny z punktu widzenia mieszkańców oraz budowy centrum miasta – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Ma to być część wypoczynkowo - rekreacyjna z nadrzędną funkcją spajającą dwie dzielnice policentrycznego miasta jakim jest Ruda Śląska – dodała.

To co łączy teren hałdy przy KWK „Pokój”, tereny zlokalizowane przy szybie „Andrzej” oraz skwer przy ul. Tuwima to centralne położenie, dobra komunikacja, duże obszary zieleni, przemysłowa historia oraz sąsiedztwo centrów handlowych.  Podczas spotkania została zgłoszona propozycja, by  pierwszy z wymienionych terenów - hałda, ze względu na swe „górzyste” ukształtowanie, został zagospodarowany przede wszystkim z myślą o rowerzystach, spacerowiczach, wielbicielach nordic – walkingu oraz rolkarzach. Koncepcją przeobrażenia tego miejsca objętoby budowę m.in. toru saneczkowego, ścieżki edukacyjnej, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego,  sektora gier statycznych, czy kortu tenisowego. Zasugerowano także powstanie w tym miejscu obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, miejsca na grilla itd.), a także budowę punktu widokowego, czy parkingów.

Szyb „Andrzej” zlokalizowany pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Odrodzenia, wybudowany w drugiej połowie XIX w., należał do kopalni Błogosławieństwo Boże. Wypracowane podczas warsztatów koncepcje przestrzennego wykorzystania tego miejsca dotyczyły w głównej mierze poprawy estetyki terenów otaczających szyb m.in. przycinki drzew, ustawienia stolików do gry w szachy i warcaby, czy zwiększenia ilości ławek. Budynek nadszybowy przeznaczonoby zaś na cele kulturalno – rekreacyjne.

Zwrócono także uwagę na istotę połączenia terenów szybu „Andrzej” ze skwerem znajdującym się przy ul. Tuwima, ostatnim z analizowanych terenów, który, zdaniem uczestników, można byłoby wykorzystać np. pod budowę skateparku, boiska do siatkówki, czy wybiegu dla psów. – Pamiętajmy, że większy przepływ ludzi w tych miejscach z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Najpierw należy jednak stworzyć atrakcyjną przestrzeń, która skłoni mieszkańców miasta do odwiedzania tych miejsc – podkreślał Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Dzisiejsze warsztaty zorganizowane zostały w ramach opracowania „Zintegrowanego Projektu Przekształcania Kluczowych Przestrzeni Publicznych Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic", który jest częścią finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Przypomnijmy, że w ramach projektu powstała już „Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska 2014 – 2030”. Aktualnie zaś trwają prace m.in. nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030” i „Programem Renowacji Podwórek Miasta Ruda Śląska do roku 2030”.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter