Header decorative image
Kir Żałobny

Stanowisko strony społecznej i samorządowej

Stanowisko strony społecznej i samorządowej

Wspólne stanowisko strony społecznej i samorządowej po spotkaniu
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z przedstawicielami miast i gmin zagrożonych skutkami rządowego programu zakładającego likwidację kopalń.

Strona samorządowa i społeczna podtrzymuje wspólny sprzeciw wobec przedstawionego przez rząd programu likwidacji kopalń i miejsc pracy. Ten dokument niesie ze sobą dramatycznie złe konsekwencje zarówno dla pracowników tych zakładów i ich rodzin, jak i dla całej społeczności naszych miast i gmin, dla budżetów samorządów i gospodarki w naszym regionie.

Strony są w pełni zgodnie, że rząd powinien uzgodnić ze stroną społeczną i z samorządami lokalnymi naszego regionu program ratowania całego górnictwa węgla kamiennego oraz program rozwoju Śląsku uwzględniający specyfikę społeczno-gospodarczą naszego regionu i dotychczasowe doświadczenia związane z restrukturyzacją przemysłu, aby uniknąć popełnianych wcześniej w tego typu działaniach licznych błędów.

Przedstawiciele władz samorządowych śląskich miast i gmin oraz Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podkreślają również, że oba programy powinny być ze sobą powiązane. Bez przygotowania i szerokiego uzgodnienia tych dwóch programów jakiekolwiek inne działania noszące dumną nazwę restrukturyzacyjnych będą zmierzać do degradacji, a nie do rozwoju śląskich miast i gmin.

Strony zwracają się również do przedstawicieli rządu, aby w pracach nad tymi dokumentami wzięli udział reprezentanci władz samorządowych śląskich miast i gmin, a także śląskich ośrodków gospodarczych i naukowych.

Jednocześnie przedstawiciele strony społecznej i samorządów apelują do parlamentarzystów z województwa śląskiego, aby podczas procedowania i głosowania nad przygotowaną przez rząd nowelizacją ustawy górniczej kierowali się interesem mieszkańców regionu, który reprezentują, a nie interesem partyjnym. Obie strony są zaniepokojone postawą rządu, który nie czekając na wynik rozmów ze stroną społeczną, forsuje w Sejmie projekt ustawy zakładający likwidację kopalń. Takie działania niezwykle komplikują sytuację społeczną na Śląsku i będą prowadzić do eskalacji protestu.

Podczas spotkania uzgodniono, że obie strony będą na bieżąco wymieniać się informacjami na temat prowadzonych działań i wspólnie występować w obronie miejsc pracy w górnictwie oraz działać na rzecz restrukturyzacji górnictwa i opracowania programu dla Śląska.

Sygnatariusze stanowiska:

Za Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy:
Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
Strona samorządowa:
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
Joachim Bargiel, wójt gminy Gierałtowice
Damian Bartyla, prezydent Bytomia
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic
Krzysztof Turzański, wiceprezydent Piekar Śląskich.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter