Header decorative image
Kir Żałobny

Środki pozyskane, czas na prace

Środki pozyskane, czas na prace

Kolejne rudzkie inwestycje przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Trwa już termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Różyckiego 21, wkrótce takie prace rozpoczną się również w budynku przy ul. Jankowskiego 6, gdzie właśnie wyłoniony został wykonawca tego zadania. Rozstrzygnięte zostały także przetargi na wykonanie instalacji OZE w budynkach przy ul. Raciborskiej 10 i Kaczmarka 38. W kolejce do realizacji w tym roku czekają kolejne termomodernizacje budynków wielorodzinnych: przy ul. Hallera 10, Strażackiej 16A, Sobieskiego 58, Piastowskiej 52 oraz dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na wszystkie te zadania miasto pozyskało dofinansowanie unijne. Dodatkowo część z nich objęta została wsparciem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy blisko 10 mln zł środków europejskich na 17 projektów z zakresu termomodernizacji oraz ponad 3 mln zł środków metropolitalnych, które w części także zostaną wykorzystane na takie zadania. Od początku aktualnej perspektywy unijnej na same tylko działania związane z termomodernizacją pozyskaliśmy już ponad 32,2 mln zł – wylicza prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Jedno z zadań jest już zrealizowane. Chodzi o budynek przy ul. Jankowskiego 8, którego termomodernizacja zakończyła się w 2018 r. Pozostałe inwestycje realizowane będą w tym i kolejnym roku. Pierwsza z nich obejmuje budynek przy ul. Różyckiego 21, gdzie prace trwają już od kilku tygodni. - W ramach inwestycji oprócz samego ocieplenia budynku wyremontowane zostaną schody wejściowe do budynku oraz będzie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych - informuje wiceprezydent miasta Michał Pierończyk. - Wszystkie prace powinny się zakończyć najpóźniej w lipcu - dodaje.

Kolejną realizowaną inwestycją będzie termomodernizacja budynku przy ul. Jankowskiego 6. - Zadanie w głównej mierze polegać będzie na ociepleniu ścian oraz dachu budynku. Przed wejściem odtworzony zostanie stalowy podest oraz wykonana będzie pochylnia dla niepełnosprawnych, bowiem w budynku tym mieści się także przychodnia – wylicza wiceprezydent. Jak zapowiadają władze miasta, wkrótce powinna zostać podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji.

Również w najbliższej perspektywie ruszą dwie inwestycje dotyczące instalacji OZE. Chodzi o budowę instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie, która będzie służyła do podgrzania wody użytkowej. Drugie zadanie dotyczy budowy pompy ciepła w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie. Zastąpi ona kocioł węglowy.

Pozostałe inwestycje, które realizowane będą jeszcze w tym roku, dotyczą termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Hallera 10, Strażackiej 16A i Sobieskiego 58 oraz budynku dyrekcji MOSiR przy ul. Hallera. W przypadku trzech pierwszych zadań trwa aktualnie procedura przetargowa.

Na wszystkie te zadania miasto pozyskało pod koniec ubiegłego roku środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 6 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną także na termomodernizacje kolejnych budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie. Chodzi o budynki przy ulicach: Cegielnianej 30, Kokota 127-129-131, Sikorek 49, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149. Ostatnie cztery dodatkowo podłączone zostaną do nowego źródła ciepła. W większości przypadków będzie to sieć ciepłownicza. Inwestycje te realizowane będą w 2021 r.

Dodatkowo w marcu przyznano miastu prawie 3,9 mln zł na 5 projektów dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych - przy ul. Damrota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2. W tym przypadku był to wynik konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności). - Realizację tych zadań planujemy na 2021 r. W tym roku chcielibyśmy jednak rozpocząć termomodernizację budynku przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie – zapowiada Michał Pierończyk.

Warto dodać, że na część wspomnianych inwestycji władze Rudy Śląskiej pozyskały również wsparcie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Mowa tu o termomodernizacji budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (233 tys. zł), budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21 (750 tys. zł) oraz budowie instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 (61 tys. zł). W sumie Rudzie Śląskiej przyznano 3 mln zł. Z tych pieniędzy oprócz wymienionych zadań dofinansowano też czwarty etap modernizacji oświetlenia ulicznego (1,6 mln zł) oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego (300 tys. zł)

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter