Header decorative image
Kir Żałobny

Środki na nowe stanowiska pracy

Środki na nowe stanowiska pracy

Chcesz stworzyć nowe stanowisko pracy w swojej firmie, a brakuje ci środków finansowych na jego wyposażenie? Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Do rozdysponowania pozostają pieniądze na refundację doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy jest niezwykle pomocną formą wsparcia dla pracodawcy. Przynosi korzyści w postaci refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, np. zakupu sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Maksymalna kwota wsparcia może wynosić aż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy (21 675,06 zł wg stawki obowiązującej od września do listopada 2013 r.). - Otrzymanie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy jest dużą szansą dla pracodawców, którzy chcą rozwijać swoje przedsiębiorstwa, jednak sytuacja finansowa nie pozwala im na zakup sprzętu koniecznego do efektywnej, wydajnej, przynoszącej realne korzyści finansowe pracy na danym stanowisku – podkreśla Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Korzystając z takiego dofinansowania przedsiębiorca zyskuje możliwość zwiększenia zatrudnienia poprzez utworzenie nowego miejsca pracy, przy znaczącym obniżeniu kosztów z tym związanych. Dzięki ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy ma także szansę przeprowadzenia szeroko zakrojonego procesu rekrutacji, za sprawą którego wybierze najlepszego kandydata na tworzone stanowisko. Co więcej, nowo utworzone miejsce pracy, wyposażone w niezbędny sprzęt, przyczyni się do wzrostu potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, a także umocni jego przewagę konkurencyjną.

Pracodawcy zainteresowani ofertą Powiatowego Urzędu Pracy proszeni są o kontakt z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich, tel. 32 771 59 15, pok. nr 16.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter