Kir Żałobny

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Polacy, którzy zapewniają uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę na każdy dzień.

Świadczenie z założenia będzie wypłacane przez 60 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wypłacane jest z dołu.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych - tel. 32 244 90 00, wew. 2360, 2320.

Uwaga: Osoby zapewniające zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy muszą w kwietniu br. zaktualizować dane w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku zabudowy jednorodzinnej należy złożyć w Urzędzie Miasta nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, uwzględniającą obecną liczbę osób w gospodarstwie domowym. W przypadku zabudowy wielorodzinnej należy przekazać informację zarządcy budynku (np. spółdzielni mieszkaniowej lub MPGM).

Pobierz:

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter