Kir Żałobny

Sprzęt ratowniczy dla rudzkiej OSP

Sprzęt ratowniczy dla rudzkiej OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej ma nowy sprzęt ratowniczy. Jednostka doposażona została w sprzęt do ratownictwa komunikacyjnego, potrzebny przy wezwaniach do kolizji i wypadków drogowych. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dotacja wyniosła 56,5 tys. złotych, resztę dołożyło Miasto.

Dziś w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego przekazano sprzęt ratowniczy, który będzie służył Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dla jednostki zakupiono podpory stabilizacyjne, zestaw 2 poduszek pneumatycznych z rozdzielaczem i reduktorem, agregat prądotwórczy 3 fazowy, 230V, o mocy min. 7,0 kVA, obuwie specjalne strażackie i mundury specjalne. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 57,5 tys. złotych. Prawie w całości sfinansowano go ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który rozporządza pieniędzmi pochodzącymi od sprawców przestępstw, a zasądzanymi przez sądy. – Miasto złożyło wniosek o zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, które są niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku – mówi Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. – Otrzymaliśmy całą wnioskowaną kwotę, za którą zakupiliśmy odpowiedni sprzęt – dodaje.

Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest funduszem państwowym, którego celem jest pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarna, czyli oferowana osobom, które odbyły karę w zakładach karnych lub poprawczych. O wsparcie mogą ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z całego kraju.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej sięgają drugiej połowy XIX w. Po zmianach politycznych i rozwiązaniu w latach 90-tych, jednostka została reaktywowana w 2006 roku. Jej szeregi stanowią strażnicy - ochotnicy, którzy swoje zadania wykonują społecznie. Trzeba podkreślić, że celem ochotniczych straży pożarnych jest nie tylko zwalczanie klęsk żywiołowych, pożarów czy wypadków. OSP prowadzi również działalność edukacyjną, zabezpiecza imprezy masowe, działa na rzecz ochrony środowiska i organizuje różne przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży.

Rudzka jednostka OSP liczy obecnie ponad 90 członków z czego 30 strażaków ochotników odbyło podstawowe szkolenie pożarnicze. Średnio co roku strażacy ratownicy odnotowują około 100 wyjazdów do różnych zdarzeń – Nigdy nie odmówiliśmy pomocy i wsparcia, dlatego przekazany nam dzisiaj sprzęt na pewno bardzo się przyda – podsumowuje Adrian Tomas, prezes rudzkiej OSP.

Logotyp informujący o dofinansowaniu zawiera symbole głowa orła na czerwonym tle oraz tekst: ministerstwo sprawiedliwości, fundusz sprawiedliwości

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter