Kir Żałobny

Sprawy Kochłowic

Sprawy Kochłowic

Prezydent Grażyna Dziedzic spotkała się z mieszkańcami Kochłowic. To pierwsze z 12 tury zebrań dzielnicowych, które w Rudzie Śląskiej odbywają się co pół roku od 6 lat. Obok spraw „z własnego podwórka” mieszkańcy poruszyli też temat bezpłatnej komunikacji w mieście oraz zapoznali się z planami inwestycyjnymi miasta na ten rok.

Inwestycje w Kochłowicach zaplanowane w budżecie miasta, to m.in. przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 18 i  Szkoły Podstawowej nr 20, a także przebudowa instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego w dzielnicy zostanie wymieniona  nawierzchnia boisk sportowych oraz piłkochwytów na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Mieszkańców Kochłowic czeka jeszcze modernizacja drogi na odcinku od skrzyżownia z ul. Piłsudskiego, przy nr 97 do ul. Porannej i ul. Poranną, przebudowa pasa drogowego ul. Ciasnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do budynku Ciasna 5 oraz remont nawierzchni ul. Tunkla na skrzyżowaniu z ul. Korfantego oraz na skrzyżowaniu z ul. Górnośląską. W tym roku zostanie tez opracowana koncepcja budowy obwodnicy Kochłowic, do realizacji której władze miasta przymierzają się w przyszłym roku.

Jeden z obecnych na spotkaniu mieszkańców dopytywał się o remont ulicy Wyzwolenia. – To jedna z najgorszych  ulic w mieście, a nie ma jej w planach remontowych – żalił się mieszkaniec. – W tym roku planowana jest w tym miejscu naprawa kanalizacji, dopiero później możemy remontować drogę – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Ta droga podlega szkodom górniczym, stąd jej zły stan – dodał Mejer.

Została tez poruszona kwestia bezpłatnej komunikacji, którą władze miasta planują wprowadzić - Niebawem przedstawimy Radzie Miasta nowy projekt bezpłatnej komunikacji w mieście. Chcemy objąć nim wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Taka forma bezpłatnych przejazdów funkcjonuje już w Krakowie i Warszawie. Chcielibyśmy, żeby ten projekt obowiązywał już od nowego roku szkolnego – wyjaśniał Krzysztof Mejer. - Natomiast już w wakacje planujemy uruchomić darmową linię, która połączy wszystkie nasze tereny rekreacyjno-sportowe, tak aby mieszkańcy, a szczególnie młodzież miała dostęp do tej infrastruktury i korzystała z niej – dodał wiceprezydent.

Na spotkaniu mieszkańcy podnosili też problem bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie ulicy Oświęcimskiej, gdzie młodzież notorycznie zakłóca spokój mieszkańcom. – Interweniujemy w straży miejskiej i na policji, ale służby przyjeżdżają za późno – skarżył się jeden z mieszkańców. – Nie możemy poradzić sobie z uciążliwym lokatorem, a policja nie interweniuje – mówił inny.  – Straż miejska i policja musi działać zgodnie z prawem. Zmieniły się przepisy. Przyjmując zgłoszenie zakłócania  porządku publicznego musimy na miejscu zastać osobę pokrzywdzoną, nie możemy interweniować, jeżeli zgłoszenie jest anonimowe – wyjaśniał Marek Partuś, zastępca komendanta Straży Miejskiej.

Wiceprezydent Krzysztof Mejer przypomniał, że można już korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – portalu internetowego, dzięki któremu każdy może zgłosić potencjalnie niebezpieczne miejsce w swojej okolicy. - Każdy mieszkaniec ma możliwość aktualizacji informacji na mapie, dbając w ten sposób o wspólne bezpieczeństwo – poinformował wiceprezydent Mejer.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to uruchomiony przez policję internetowy portal, prezentujący wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń oraz zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Wszystko zaprezentowane jest w formie interaktywnej mapy, opartej na systemie Geoportal i dostępnej pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html.

Na portalu można nie tylko przeglądać zamieszczone informacje, ale również dodać własne zgłoszenie. Trzeba pamiętać, że nie jest to narzędzie do zgłaszania pilnych interwencji. Jeżeli sprawa jest nagła, należy dzwonić na numer 112 lub 997.

Kochłowiczanie zwracali też uwagę na  problem parkowania i sprzątania po swoich pupilach. – Kierowcy często parkują w miejscu niedozwolonym, przy skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza ze Strzelecką. Trudno wtedy wyjechać – mówił jeden z mieszkańców. – Właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach – denerwował się inny. Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic zaapelowała o reagowanie na takie zachowania. – Nie bójcie się zwrócić uwagi sąsiadowi na nieprawidłowe postępowanie – mówiła. - To jest nasza społeczna odpowiedzialność. Wszyscy musimy dbać o porządek w mieście – dodała.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w czwartek  27 kwietnia w Domu Kultury w Bielszowicach. Rozpocznie się ono o godz. 17:00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter