Header decorative image
Kir Żałobny

Sprawdź swój dowód!

Sprawdź swój dowód!

Jeszcze około 1,5 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej nie wymieniło swojego dowodu osobistego. Muszą to zrobić do końca roku. Wydział Spraw Obywatelskich apeluje do mieszkańców o sprawdzenie swoich dowodów. Ważność tracą z końcem tego roku wszystkie dowody osobiste wydane 10 lat temu, czyli w 2002 r.

Prosimy o dopełnienie wskazanego obowiązku, gdyż dowód osobisty zostanie unieważniony w systemie wydawania dowodów osobistych w dniu upływu terminu jego ważności – podkreśla naczelnik wydziału spraw obywatelskich,  Bożena Kurpanik.

Apel dotyczy półtora tysiąca rudzian, spośród 4300 osób zobligowanych do wymiany dokumentu w tym roku. Należy sprawdzić, do kiedy ważny jest dowód osobisty, aby w porę złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.  Termin oczekiwania to maksymalnie 30 dni, co wynika z przepisów proceduralnych. Wniosek, do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców i portierni budynku B Urzędu Miasta, trzeba złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Niedurnego 46. Można go również wydrukować ze strony internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl, ale koniecznie dwustronnie. Do wniosku należy dołączyć dwa aktualne zdjęcia lewego półprofilu z odsłoniętym uchem.

Dzieci w wieku do 13 lat składają wniosek w sprawie wydania  dowodu osobistego w obecności obojga rodziców lub opiekunów prawnych (nie jest wymagana obecność osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat), młodzież składa wniosek w obecności jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne. Dla osób pełnoletnich dokument ważny jest 10 lat, dla niepełnoletnich 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 lat otrzymują dokument bezterminowo. Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Każdy obywatel, który mieszka w Polsce i ukończył 18 lat jest zobowiązany go posiadać.  Dokument ten  mogą otrzymać osoby niepełnoletnie, praktycznie już od urodzenia, oczywiście na wniosek i za zgodą rodziców. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic w ramach Unii Europejskiej oraz państw należących do strefy Schengen.

W  2012 r. w Rudzie Śląskiej wniosek o wydanie dowodu osobistego  złożyło 10158 osób, w tym 2779 ze względu na utratę terminu ważności dokumentu.

Szczegóły dotyczące uzyskania dowodu osobistego znajdują się na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl  w dziale Jak załatwić sprawę.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter