Kir Żałobny

Sprawdź hałas na mapie

Sprawdź hałas na mapie

Czy okolica, w której mieszkam jest spokojna, czy niestety głośna? Jeśli głośna, to co powoduje taki hałas i jakie jest jego natężenie? – na te i wiele innych pytań odpowiada mapa akustyczna Rudy Śląskiej, która jest już dostępna pod adresem www.rudaslaska.pl/mapa-akustyczna.

Mapa pokazuje średnie poziomy dźwięku dla całej doby oraz pory nocnej. Można się na niej zapoznać z wynikami dla czterech rodzajów hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego. Pomiary wykonywane były przez całą dobę. Hałas drogowy sprawdzany był w 130 punktach, kolejowy w 15 punktach, tramwajowy w 8 punktach, a przemysłowy w 40 punktach. Dodatkowo zmierzono poziom hałasu na 20 parkingach przy dużych obiektach handlowych.

Funkcja informacyjna to tylko jedno z zastosowań mapy akustycznej, przede wszystkim jest ona niezbędna do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem. – Taki program musi powstać i zostać przyjęty przez Radę Miasta do końca czerwca 2013 roku – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska urzędu miasta.

Mapa jest także ważnym narzędziem planowania zabudowy. – Dlatego tak istotne jest, że nasza mapa obejmuje całe miasto, także miejsca, które obecnie są peryferyjne, a w przyszłości mogą być miejscem inwestycji – podkreśla Ewa Wyciślik. Mapa będzie aktualizowana co 5 lat.

Umowa na opracowanie mapy akustycznej została zawarta 14 kwietnia 2011 r. Prace nad projektem podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy obejmował wykonanie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego, przygotowanie warstw tematycznych do opracowania modelu geometrycznego terenu oraz opracowanie modelu symulacyjnego terenu miasta dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu. Podczas drugiego wykonano obliczenia, opracowano część graficzną i opisową mapy, a następnie opublikowano ją na portalu internetowym.

Obowiązek oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji jego zmian przez sporządzanie co 5 lat map akustycznych nałożyły na miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców ustawa Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dofinansowanie pozyskane przez Rudę Śląską pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.4 „Zarządzanie Środowiskiem”.

Koszt wykonania mapy akustycznej Rudy Śląskiej wyniósł 609 429,80 zł. Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego kwotą 518 015,33 zł, stanowiącą 85% jego wartości.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter