Header decorative image
Kir Żałobny

Sprawdź ważność dowodu!

Sprawdź ważność dowodu!

Ponad 1700 dowodów osobistych mieszkańców Rudy Śląskiej straci ważność do końca maja tego roku. W zeszłym roku minęła data ważności prawie 5500 takich dokumentów. Około 500 rudzian jeszcze ich nie wymieniło. Wydanie dowodu jest bezpłatne, procedura nieskomplikowana, a czas oczekiwania to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

– Posiadanie ważnego dowodu osobistego jest obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela RP, mieszkającego w kraju, a za jego brak przepisy przewidują sankcje karne - mówi Bożena Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. - Jednak przede wszystkim brak ważnego dowodu jest przeszkodą do załatwienia spraw urzędowych, bankowych, nie mówiąc już o braku możliwości wykorzystania go jako dokumentu uprawniającego do przekraczania granic w strefie Schengen - dodaje.

Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto ukończył 18. rok życia, zmienił swoje dane osobowe, np. nazwisko lub zmienił wygląd. Może go złożyć również osoba, która jest obywatelem RP, ale mieszka za granicą, jest rodzicem, opiekunem prawnym lub kuratorem i składa wniosek w imieniu dziecka lub osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej. – Procedura jest prosta i nie zabiera wiele czasu. Wnioski można składać nie tylko osobiście, ale również w formie dokumentu elektronicznego, a osobista wizyta w takim przypadku konieczna jest jedynie w celu odbioru dokumentu. Odbierając nowy dowód osobisty osoba winna przedłożyć dotychczas posiadany – mówi Bożena Kurpanik.

Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie urzędu. Składając nowy wniosek osoba przedkłada do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. Do wniosku należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia winna odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, a więc bez uśmiechu, i zamkniętymi ustami. Dopuszcza się zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli wynika to ze wskazań zdrowotnych. Jednak w takim przypadku wskazanie to powinno być potwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim. Jeśli wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego, to do wniosku dołącza się plik o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Oczywiście taka fotografia musi spełniać wszystkie inne wskazane wyżej wymogi techniczne. - Najczęściej nieprawidłowe są fotografie przesyłane drogą elektroniczną – zauważa Bożena Kurpanik. - Są to zdjęcia wykonywane samodzielnie, co jest łatwo zauważalne. Niestety, przysyłane są również zdjęcia wykonane na plaży, w pociągu, na tle osiedla mieszkalnego, w biurze z widocznymi elementami wyposażenia, itp. Takich zdjęć nie można przyjąć i jeśli wnioskodawca nie prześle ponownie prawidłowej fotografii, to w konsekwencji wydajemy decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego – zastrzega.

Decydując się na elektroniczne złożenie wniosku musimy dysponować profilem zaufanym. To bezpłatne narzędzie, które potwierdza tożsamość (służy jako podpis elektroniczny). Można go założyć m.in. za pomocą internetowego konta bankowego. Wystarczy zalogować się w swojej bankowości elektronicznej i wypełnić formularz o założeniu profilu zaufanego.

Warto przypomnieć, że od  2015 roku na dowodzie osobistym nie umieszcza się już informacji o kolorze oczu i wzroście, adresu zameldowania ani skanu podpisu posiadacza. W związku z tym zmiana miejsca zamieszkania nie powoduje konieczności wymiany dokumentu. Ponadto od marca ubiegłego roku można składać wnioski o wydanie elektronicznych dowodów osobistych. Posiadają one warstwę elektroniczną, która umożliwia m.in. korzystanie z e–usług udostępnianych przez urzędy, banki czy służbę zdrowia. Nowe dowody zastąpią stare dokumenty, które z biegiem czasu będą tracić swoją ważność. Proces wymiany dokumentów potrwa do 2029 r. - Jeśli ktoś ma jeszcze ważny dokument, to nie musi go zmieniać. Wymiana jest konieczna przede wszystkim dla osób, których dowody osobiste tracą ważność – wyjaśnia Bożena Kurpanik. – E-dowody pełnią wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, czyli potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa oraz uprawnienie do przekraczania granicy. Ale najważniejsze jest to, że posiadają warstwę elektroniczną, która umożliwia m. in. korzystanie z e –usług udostępnianych przez urzędy, banki, jednostki służby zdrowia i inne instytucje, np. korzystanie z automatycznych bramek granicznych i logowanie się do portali administracji publicznej – podkreśla Bożena Kurpanik.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależnie od zameldowania, jednak odbiór następuje w tym samym miejscu. Do wniosku nie trzeba już dołączać akt stanu cywilnego. Dla osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć jeden rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem jego ważności. Warto o tym pamiętać, ponieważ dokument zostanie unieważniony w rejestrze dowodów osobistych w dniu upływu terminu jego ważności. Odbiór dowodu osobistego dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga obecności tej osoby, chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku. Przy składaniu wniosku o dowód nie jest wymagana obecność dziecka do ukończenia 5. roku życia. Dowód osobisty dla osoby dorosłej i nieletniej która ukończyła 5 lat jest wydawany na 10 lat, a dla dzieci do 5. roku życia na 5 lat.

W 2019 roku Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ruda Śląska wydał 10 633 dowodów osobistych, z kolei rok wcześniej, czyli w 2018 roku, dokumentów tych zostało wydanych 12 961.

Więcej bieżących informacji na temat e–dowodu można uzyskać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:  www.edowod.gov.pl.

 

 

 

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter