Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

"SPRAWDŹ, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE"...

Kampania ma na celu ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz propagowanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Odbiorcy kampanii mają zastanowić się nad własnym modelem picia alkoholu, nad zagadnieniem tzw. picia problemowego i nad tym na ile są pewni, że ich picie jest bezpieczne. W pozyskaniu odpowiedzi na te pytania pomogą im materiały (ulotki, plakaty), informacje rozsyłane z pośrednictwem mediów oraz propagowane w ramach innych inicjatyw kampanii.

 

Bezpośrednimi adresatami działań są dorośli konsumenci alkoholu i jak podkreślają organizatorzy? także ci, którym wydaje się, że piją niewiele i rozsądnie. Specjalny przekaz profilaktyczny kieruje się też do młodzieży, która powinna umocnić swoją świadomość co do sensu abstynencji. Tej grupie odbiorców PARPA proponuje odwiedziny strony www.niebotak.pl. Ponadto z myślą o młodzieży zaprasza się do udziału w kampanii szkoły, placówki opiekuńczo- wychowawcze, kulturalne i inne.


Działania kampanii będą prowadzone również na terenie Rudy Śląskiej ? akces miasta zgłosiła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której przewodnicząca Cecylia Gładysz została ambasadorem kampanii w mieście. Współrealizatorem działań jest Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej.
Kampania oficjalnie zostanie zainaugurowana w mieście 18 maja, zaś z końcem roku dokona się podsumowań prowadzonych działań, co nie oznacza zaprzestania inicjatyw podjętych w ramach kampanii. Wzorem lat ubiegłych najbardziej pożądane i skuteczne działania będziemy realizować także po oficjalnym zakończeniu ogólnopolskiej kampanii.


Bliższe informacje: Cecylia Gładysz, przewodnicząca MKRPA, tel. 607 265 305.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter