Kir Żałobny

Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia

Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia

Kolejne spotkanie Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej odbyło się 24 maja w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu.

Przybyło około 50 osób. Pytania do władz Miasta kierowali mieszkańcy Nowego Bytomia i Chebzia. Na pytania odpowiadała Prezydent Miasta oraz Michał Pierończyk, zastępca prezydenta, a także prezes PEC. Obecny był także wiceprezydent Jacek Morek oraz radni Rady Miasta: Anna Krzysteczko, Barbara Wystyrk-Benigier i Marek Wesoły.

Tradycyjnie w pierwszej części spotkania Prezydent Miasta przedstawiła ogólnie sytuację finansową oraz problem zadłużenia miasta. Wskazała jednocześnie te działania, które władze podjęły w celu zwiększenia dochodów budżetowych, czyli pozyskiwanie inwestorów i tworzenie tym samym nowych miejsc pracy.

Pytania dotyczyły przede wszystkim utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Mieszkańcy bezpośrednio zwracali się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli Straży Miejskiej, którzy wyjaśniając właściwe przepisy informowali o tym, gdzie interweniowali i co już udało się zrobić.
Padły pytania o ochronę środowiska naturalnego. Pani prezydent przypomniała, iż wszyscy za jego stan odpowiadamy, a władze samorządowe i Straż Miejska oczekują zgłoszeń dotyczących zaśmiecania miasta. To element troski o miasto i nie ma nic wspólnego z donoszeniem. Straż Miejska wszystkich miejsc nie upilnuje bez współpracy z mieszkańcami. 
Jednym z poruszanych tematów był stan parku w centrum Nowego Bytomia oraz możliwość jego rewitalizacji. Prezydent odpowiadając, zapewniła, że park ten objęty zostanie rewitalizacją, docelowo ma powstać na jego terenie restauracja oraz skatepark. Tę wypowiedź nagrodziły brawa na sali. 

Mieszkańcy osiedla Kaufhaus przedstawili kłopoty z właściwym odwodnieniem terenu przy ul. Podgórze. Tu Prezydent zapewniła, że dokładnie przyjrzy się projektowi rewitalizacji osiedla, a problemy mieszkańców przedstawi wykonawcy robót. Mieszkańców tego osiedla interesowała również kwestia zasad naliczania ulg w czynszach za mieszkania komunalne. Zastępca Prezydenta Michał Pierończyk wyjaśnił, że ulgi uzależnione są od lokalizacji budynków mieszkalnych. Osiedle Kaufhaus znajduje się w centralnej części miasta i stanowi w praktyce jego centrum, w związku z tym ulg tych nie ma. Zadeklarował jednak, że sprawa nie jest ostatecznie przesądzona i zostanie jeszcze zbadana.
Reprezentujący dzielnicę Chebzie poruszali temat zaniedbanego dworca kolejowego i przyległego do niego terenu. W tym przypadku Pani Prezydent poinformowała o zainteresowaniu władz miasta losami dworca, jednakże jest on nadal w rękach PKP i tylko od państwowej spółki zależy, kiedy Miasto może otrzymać ten teren, by móc zadbać o budynek dworca.
Mieszkaniec ul. Styczyńskiego w Chebziu zwrócił się z prośbą o rozwiązanie problemu wysokich kosztów ogrzewania mieszkań. Szczegółowych wyjaśnień udzielił obecny na sali Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej Marek Nowak.

Jak podczas każdego z poprzednich spotkań, padły pytania problematyką obejmujące całe nasze miasto. Uczestnicy spotkania dopytywali się m.in. o to, czy mieszkańcy będą mieli wpływ na budowę spalarni w Rudzie Śląskiej. Pani Prezydent uspokajała, iż z powodów proceduralnych wszelkie prace nad dokumentacją ewentualnie realizowanej w Rudzie Śląskiej inwestycji będą musiały rozpocząć się od nowa, ponadto, jak powiedziała, za całość odpowiada Górnośląski Związek Metropolitalny i to w jego rękach leży tak naprawdę przyszłość inwestycji. Gdyby doszło do jej realizacji: - Na pewno wcześniej będą konsultacje społeczne, przedstawimy plusy i minusy takiej inwestycji, w pierwszej kolejności zapytamy o zdanie mieszkańców Rudy Śląskiej, innej sytuacji sobie nie wyobrażam – powiedziała Pani Prezydent.

Na zakończenie spotkania, Pani Prezydent, dziękując obecnym za przybycie, zwróciła się z prośbą o informowanie o problemach, ale również o żywe zainteresowanie się najbliższym otoczeniem, gdyż tylko w taki sposób rodzi się społeczeństwo obywatelskie.


Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter