Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Place zabaw, parkingi, zawiłości własnościowe

Place zabaw, parkingi, zawiłości własnościowe

Blisko 1,5 godziny trwało spotkanie prezydent Miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej. 31 maja Prezydent oraz Jej zastępcy: Michał Pierończyk i Jacek Morek odpowiadali tym razem na pytania mieszkańców Czarnego Lasu.

Na wstępie, tradycyjnie, Grażyna Dziedzic przedstawiła krótką informację o sytuacji finansowej miasta oraz o poczynionych działaniach, mających na celu zwiększenie dochodów budżetowych.

Najwięcej pytań poruszało kwestie własnościowe. Mieszkańcy chcieli dowiedzieć się do kogo należy teren i co należy zrobić, by w pobliżu ich bloków mógł powstać parking.
W jednym z budynków nie mogą wykupić mieszkań. Powód taki sam - nieuregulowany stan prawny terenu ul. 1 Maja 316.

Michał Pierończyk podkreślał jak skomplikowane są kwestie własnościowe, gdy chodzi o właścicieli, teraz obywateli innych państw.
Powrócił poruszany już podczas spotkań temat podatku od „nadmetrażu” na ogródkach działkowych. Michał Pierończyk wyjaśnił, iż podatek ten to element działań porządkujących sprawy zabudowy na działkach.
Mieszkańcy pytali o możliwość budowy placów zabaw. Pani prezydent wskazywała na trudną sytuację finansową, jednocześnie zapewniła, że inwestycje te będą realizowane
w latach następnych, a uwagi mieszkańców co do ich lokalizacji są bardzo cenne i z pewnością będą brane pod uwagę. Zachęciła do głosowania na place zabaw w ramach akcji firmy Nivea (więcej na naszej stronie www.rudaslaska.pl).

Jak podczas każdego z poprzednich spotkań, padły pytania problematyką obejmujące całe nasze miasto. Nie zabrakło zatem pytań o budowę spalarni. Tutaj Pani prezydent po raz kolejny poinformowała, że za całość inwestycji odpowiada GZM, ale w przypadku decyzji o budowie spalarni w Rudzie Śląskiej pierwsi głos w tej sprawie zabiorą mieszkańcy naszego miasta. Jacek Morek przedstawił zebranym plany budowy trasy N-S: I etapu - obecnie realizowanego - oraz dwóch pozostałych.
Padły również pytania o możliwość sprzedaży przez miasto działek budowlanych dla inwestorów indywidualnych. Pani Prezydent, jak również Michał Pierończyk podkreślali jak ważne jest umożliwienie zakupu mieszkańcom działek pod zabudowę jednorodzinną. Trwają prace, by jak najszybciej pojawiła się oferta sprzedaży właśnie takich działek dla rodzin zainteresowanych własnym domem.

Na zakończenie spotkania Pani Prezydent podziękowała wszystkim zebranym za udział i wraziła nadzieję, że podczas kolejnego spotkania z mieszkańcami Czarnego Lasu część poruszanych tematów będzie już rozwiązana.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter