Kir Żałobny

Spotkanie z mieszkańcami Bykowiny

27 kwietnia w świetlicy Rodzinnych Ogródków Działkowych „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej w dzielnicy Bykowina odbyło się kolejne spotkanie Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami. Przybyło ponad 70 osób.

W pierwszej części spotkania Prezydent Miasta w kilku słowach przedstawiła ogólną sytuację finansową miasta, zwróciła uwagę na problem zadłużenia miasta, jak również zaprezentowała listę działań, które władze miasta już podjęły, by uzdrowić miejskie finanse. Zapoznała również zgromadzonych z możliwością pozyskania dodatkowych środków do budżetu (np. z podatku od nieruchomości). Ich źródłem będą nowe inwestycje.

Następnie Prezydent Grażyna Dziedzic przekazała głos mieszkańcom dzielnicy Bykowina.

Najważniejsze tematy poruszane przez zebranych to kwestie związane z czystością miasta oraz bezpieczeństwem.

Mieszkańcy Bykowiny wskazywali miejsca, które ich zdaniem wymagają uprzątnięcia, prosili także o zwiększenie liczby patroli straży miejskiej i policji. Odpowiadając na te pytania pani Prezydent zadeklarowała zwiększenie liczby patroli w miejscach wskazanych przez rudzian.

Kolejną sprawą poruszaną podczas spotkania był temat budowy nowych parkingów oraz naprawy istniejących chodników. W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Jacek Morek zwrócił uwagę na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje miasto. Ale tam gdzie będzie łatwiej – budowa parkingów w pasie drogowym, na którą nie jest wymagane oddzielne projektowanie i pozwolenie na budowę – w takich miejscach Miasto będzie je tworzyło.

Niewątpliwym problemem dla mieszkańców tej dzielnicy jest zaniedbany teren po dawnym basenie. Tej sprawy dotyczyło najwięcej pytań. Prezydent Miasta zobowiązała się dokładnie przyjrzeć temu tematowi, w pierwszej kolejności wizytując to miejsce. Radny Krzysztof Rodzoch wyjaśniał, iż na zagospodarowanie terenu już był projekt, ale zabrakło środków finansowych. Część obecnych na spotkaniu mieszkańców narzekała na głośne funkcjonowanie lokali w tej dzielnicy – „boję się o swoje życie, a jedynie domagam się ciszy, poza ogrodzeniem lokalu, domagam się przestrzegania prawa” – mówił jeden z nich. W odpowiedzi Pani Prezydent zaznaczyła, że jako prezydent ma niewielkie możliwości prawne, ale zgadza się z tymi, którzy pragną respektowania przepisów.

Wiele pytań dotyczyło finansowania klubu szachowego MAT. Pani Prezydent zgadzając się z mieszkańcami co do trudnej sytuacji klubu, wskazała na możliwość dofinansowania jego działalność ze środków uzyskanych z tzw. korkowego, czyli funduszy pochodzący z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na zakończenie spotkania, Pani Prezydent dziękując obecnym za przybycie obiecała, że wszystkie pytania i poruszane sprawy nie pozostaną bez echa i zostaną udzielone na nie odpowiedzi, które sukcesywnie pojawiać się będą na stronie internetowej miasta. Zapewniła również, że to nie pierwsze spotkanie w Bykowinie i po ustaleniu terminu, w niedalekiej przyszłości spotka się z mieszkańcami tej dzielnicy ponownie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter