Header decorative image
Kir Żałobny

Sposobem w suszę

Sposobem w suszę

Ograniczenie koszenia, zakładanie łąk kwietnych, gromadzenie deszczówki. To najnowsze działania miasta związane z utrzymaniem zieleni, mające na celu lepszą ochronę zasobów wodnych oraz minimalizowanie skutków długotrwałych okresów bez deszczu. – Musimy przystosowywać się do zmian, jakie zachodzą w naszym środowisku. Problemy z naturalnymi zasobami wodnymi są jednym z największych wyzwań w zakresie ochrony klimatu, także i w Rudzie Śląskiej – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Pierwszą z decyzji władz miasta jest ograniczenie koszenia miejskich terenów zielonych. - Wzorem innych miast ograniczamy koszenie. Skupiać się teraz będziemy głównie na pasach drogowych, po to aby w rejonach skrzyżowań zachowana była dobra widoczność, co jest niezmiernie ważne w kontekście bezpieczeństwa. Koszenie w parkach, na skwerach obejmować będzie jedynie najbliższe otoczenie alejek i ścieżek. Kosić będziemy teraz ich bezpośrednie sąsiedztwo, czyli pas o szerokości 1,5 – 2 m, a także otoczenie małej architektury. Pozostałe koszenia terenów zielonych realizowane będą interwencyjnie w razie potrzeby – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Szacujemy, że tereny gdzie ograniczymy koszenie, albo przeniesiemy je na późniejszy czas obejmą ok. 44 ha – dodaje.

Kolejne działanie rudzkich samorządowców mające na celu przeciwdziałanie skutkom suszy to zakładanie łąk kwietnych. Takie pilotażowe przestrzenie utworzone zostaną w trzech lokalizacjach: na terenach zielonych przy ul. 1 Maja w Rudzie na wysokości zjazdu z trasy N-S, na hałdzie przy ul.  Niedurnego w Nowym Bytomiu oraz na terenach zielonych w Chebziu w rejonie stacji paliw.

Pozostałe wdrażane działania w zakresie utrzymania i pielęgnacji miejskiej zieleni sprowadzają się do zmniejszania parowania wilgoci z gleby. Realizowane są one już od jesieni 2019 r. i polegają głównie na ograniczaniu wygrabiania zieleńców i skwerów. Dodatkowo częściej wykorzystywana jest kora, jako naturalny regulator wilgoci - Zastosowaliśmy ją niedawno na rondzie turbinowym przy ul. 1 Maja w Rudzie, gdzie także nasadzone zostały kolejne rośliny wieloletnie – wskazuje wiceprezydent Mejer. - Dodatkowo w kilku miejscach w specjalnych zbiornikach rozpoczęliśmy gromadzenie deszczówki, która wykorzystywana jest do podlewania kwiatów – dodaje.

Przypomnijmy, że działania miasta w zakresie ochrony zasobów wodnych dotyczą także zagospodarowania wód opadowych. W ubiegłym roku miasto pozyskało na ten cel ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania. Dotacja dotyczy budowy 19 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 21 zbiorników retencyjnych. Inwestycje te pozwolą na retencję ok. 20 mln litrów wody. Część z inwestycji już zrealizowano, m.in. przebudowę ul. Mazurskiej, Cichej, Grochowskiej, Zjednoczenia, czy Porannej. W ramach tych zadań przebudowywana była m.in. kanalizacja deszczowa oraz zabudowano podziemne zbiorniki na deszczówkę. Nową kanalizację deszczową oraz dwa duże zbiorniki retencyjne wybudowano także w ramach zakończonej przed kilkoma miesiącami przebudowy ul. Piastowskiej. Pozostałe zadania, na które miasto pozyskało dofinansowanie, realizowane będą w najbliższych kilku latach. Z tych pieniędzy m.in. przebudowana będzie kanalizacja deszczowa w ul. Solidarności, Zamenhofa oraz Międzyblokowej. Największą jednak inwestycją będzie przebudowa kanalizacji deszczowej w Nowym Bytomiu oraz w rejonie tzw. Starej Bykowiny.

W grudniu 2019 roku uchwałą Rady Miasta przyjęty został „Plan adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030”. Dokument powstał w ramach projektu, w którym uczestniczą 44 największe samorządy w Polsce. Zawiera on pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć miasto przed skutkami zmian klimatu. Głównymi zagrożeniami dla Rudy Śląskiej, spowodowanymi przez zmiany klimatu, są m.in.: upały, intensywne krótkotrwałe opady, nasilenie burz i wiatrów, smog, zanieczyszczenia. Dlatego plan ten wskazuje rozwiązania, które przygotują miasto do tych zmian poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych obszarach, czyli w zakresie gospodarki wodnej, terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, transportu oraz energetyki.

Miasto w stałym utrzymaniu ma ok. 207 ha terenów zielonych, blisko połowa z nich to zieleń przyuliczna, jej łączna powierzchnia to ok. 80 ha. Blisko 60 ha to skwery i zieleńce, pozostałą powierzchnię stanowią tereny o charakterze parkowym.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter