Header decorative image
Kir Żałobny

Spore zainteresowanie rudzkim RIPOK-iem

Pięć firm weźmie udział w dialogu konkurencyjnym, który wyłoni wykonawcę i zarazem obsługującego Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Dzięki tej inwestycji, która zrealizowana zostanie w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, władze Rudy Śląskiej chcą mieć wpływ na cenę przetwarzania odpadów oraz liczą na udział w zyskach z realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Na ogłoszony w lipcu br. dialog konkurencyjny skierowany do firm zainteresowanych budową i eksploatacją RIPOK-a wspólnie z miastem odpowiedziało 6 firm. Po dogłębnej analizie wniosków do rozmów zaproszonych zostało 5 z nich. Są to firmy, które najlepiej spełniły określone w ogłoszeniu kryteria. – Ocenialiśmy doświadczenie firm w realizacji tego typu instalacji i to zarówno przy ich budowie, jak również i eksploatacji. Kolejnym kryterium oceny była zdolność finansowa firm do realizacji tak dużej inwestycji oraz doświadczenie osób, które zarządzać będą w przyszłości taką instalacją – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

O tym, jaki ostateczny kształt będzie miała umowa pomiędzy miastem a partnerem prywatnym, zdecydują same rozmowy prowadzone podczas dialogu konkurencyjnego - pierwsze z nich zaplanowane zostały na koniec października. Na chwilę obecną władze miasta planują na okres od 15 do 25 lat przekazać, czy to w dzierżawę, czy też w formie udziałów we wspólnej spółce teren, na którym mogłaby powstać taka instalacja. Po stronie partnera prywatnego leżałoby zaprojektowanie i budowa instalacji do przetwarzania odpadów, spełniającej kryteria RIPOK oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń na funkcjonowanie takiego zakładu. Gmina z kolei ma zagwarantować dostarczanie stałego strumienia odpadów do instalacji przez cały okres umowy. – Ważna tu będzie stawka, za jaką śmieci z Rudy Śląskiej trafiać będą do rudzkiego RIPOK-a. Zależy nam na tym, by była ona konkurencyjna do tych obowiązujących na rynku – wyjaśnia Krzysztof Mejer.

Władze Rudy Śląskiej chcą również by w umowie znalazł się zapis o udziale w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia. – Kwestia ta wymaga dokładnych ustaleń podczas dialogu konkurencyjnego. Musimy pamiętać, że jeżeli podczas rozmów, które prowadzić będziemy z partnerami prywatnymi, będą zbyt duże rozbieżności co do zapisów ostatecznej umowy, a sama inwestycja z tego powodu przestanie być dla nas opłacalna, wtedy nie zdecydujemy się na jej realizację – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Jak argumentują władze Rudy Śląskiej, za uruchomieniem instalacji do przetwarzania odpadów stoją pieniądze, które miasto i tym samym mieszkańcy mogą zaoszczędzić dzięki tej inwestycji. Obecnie za odbiór i zagospodarowanie odpadów z Rudy Śląskiej odpowiada wyłoniona w przetargu firma. Ta zmieszane odpady komunalne musi dostarczać do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych /RIPOK/. Na obszarze, do którego „przypisana” została Ruda Śląska, działają obecnie 4 instalacje mechaniczno – biologicznej obróbki odpadów oraz 3 kompostownie. W żadnej z nich Ruda Śląska nie ma udziałów, a więc nie ma wpływu na wysokość ceny za 1 tonę odpadów wwożonych do RIPOK-a. Do tego dochodzą koszty transportu odpadów do tych instalacji.

Ceny za korzystanie z tych instalacji są wyższe i z tego co widać taka tendencja będzie się utrzymywała. W uprzywilejowanej sytuacji są miasta, które na swoim terenie mają takie instalacje, odpadają im w ten sposób koszty transportu. Oczywiście naszego miasta nie stać na samodzielną budowę takiej instalacji, gdyż jest to kwota rzędu co najmniej 100 mln zł, ale pewnym rozwiązaniem jest budowa takiej inwestycji wspólnie z partnerem prywatnym w formule PPP – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Przypomnę też, że utworzenie RIPOK-a w naszym mieście to jedno z zadań zapisanych w aktualnej strategii rozwoju miasta – dodaje.

W 2013 r. w Rudzie Śląskiej zebrano 54,3 tys. ton odpadów, z czego 41,9 tys. ton stanowiły komunalne odpady zmieszane. W zeszłym roku zebrano odpowiednio ponad 52,6 tys. ton odpadów, w tym 39 tys. Natomiast w pierwszej połowie 2015 r. w mieście zebrano 25,1 tys. ton odpadów, w tym 19 tys. ton odpadów zmieszanych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter