Header decorative image
Kir Żałobny

Społecznie użyteczni

Społecznie użyteczni

 

27 tysięcy godzin przepracują w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotni z Rudy Śląskiej. Chodzi o sześćdziesięciu klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą uczestniczyć w tzw. pracach społecznie użytecznych. W ich trakcie będą wykonywać roboty remontowe, porządkowe i konserwatorskie. Prace rozpoczną się 4 lutego, a zakończą się 13 grudnia tego roku.

W Rudzie Śląskiej mieszka 406 potencjalnych uczestników prac społecznie użytecznych, czyli bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Warunkiem uczestnictwa w programie jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z drugim profilem pomocy (profil nadawany jest przez PUP). Kolejny warunek to korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby, które chcą podjąć prace społecznie użyteczne, nie mogą jednak posiadać prawa do zasiłku.

- Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej, polegającą na tworzeniu i wzmacnianiu nawyków związanych z zatrudnieniem, dyscypliną pracy przy jednoczesnym uzyskiwaniu przez nich zarobku – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

W zależności od predyspozycji uczestnicy prac społecznie użytecznych biorą udział w różnego rodzaju pracach. Są to prace budowlano-wykończeniowe (np. skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, proste prace hydrauliczne), pomocnicze przy robotach remontowo–budowlanych (przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy), porządkowe (np. zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników), porządkowe wewnątrz pomieszczeń, pomocnicze przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów oraz obsłudze urządzeń pralniczych, prace szwalnicze czy proste prace krawieckie.

- Prace te wykonywane są w Rudzie Śląskiej. Przebiegają na terenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które stanowią miejsce zamieszkania mieszkańców lub działań na rzecz społeczności lokalnej – zaznacza Krystian Morys. - Zadania te wykonywane są także w mieszkaniach chronionych znajdujących się w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych lokalach i miejscach wskazanych przez Urząd Miasta – dodaje.

W 2018 roku MOPS zaproponował do prac społecznie użytecznych 356 osób. Z tego 76 osób otrzymało skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, jednak prace te podjęło tylko 55 osób. Prace polegały na: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, remontach mieszkań, które znalazły się w zasobach MOPS-u, porządkowaniu piwnic przynależnych do tych mieszkań, wymianie mebli w tych mieszkaniach oraz pracach porządkowych na terenie MOPS-u. Realizacja prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej została ujęta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska w ramach programu: Prace społecznie użyteczne. Reintegracja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MOPS.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter