Kir Żałobny

Śmieciowa aplikacja

Śmieciowa aplikacja
Nie pamiętasz, kiedy z Twojej posesji są odbierane śmieci? Zastanawiasz się, do którego pojemnika wyrzucić lustro, folię aluminiową, styropian czy blistry po lekach? Od dziś możesz szybko sprawdzić to w swoim smartfonie. Dla mieszkańców Rudy Śląskiej uruchomiona została właśnie bezpłatna usługa EcoHarmonogram. Aplikacja wyszukuje terminy odbioru odpadów dla konkretnego adresu, przypomina o nadchodzącym wywozie oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów. Za jej pomocą można też zgłaszać nieprawidłowości dotyczące harmonogramu odbioru śmieci czy przepełnionych pojemników na odpady.

- Ta aplikacja będzie dużym ułatwieniem w szczególności dla mieszkańców domów jednorodzinnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Do tej pory harmonogramy wywozu odpadów otrzymywali oni w formie papierowej lub pobierali je ze strony urzędu miasta. Teraz wszystkie niezbędne terminy będą mieli w swoim smartfonie, który przypomni im, kiedy wystawić przed dom pojemniki i worki na śmieci. Taką aplikację powinien jednak zainstalować sobie każdy mieszkaniec miasta, bo nie dość, że za jej pomocą można szybko zgłosić nieprawidłowości dotyczące wywozu śmieci, to jeszcze ma ona walor edukacyjny, który jest ważny w kontekście ochrony środowiska oraz zwiększających się poziomów recyklingu papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych – tłumaczy.

Przypomnijmy, że w 2013 roku, kiedy wszedł ustawowy obowiązek segregacji, próg wymaganego poziomu recyklingu wynosił 12%. Do 2017 r. co roku zwiększał się o 2%, w 2017 r. osiągnął więc 20%. Od 2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie o 10%. W 2018 r. trzeba więc było wysegregować 30% tych odpadów, w 2019 roku będzie to poziom 40%, a w 2020 roku aż 50%. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej w tym zakresie to odpowiednio 12,08% w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 16,36% w 2015 r., 19% w 2016 r., 20% w 2017 r., a w 2018 r. 30%. - W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie, trzeba jednak pamiętać, że wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r. kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona w setkach tysięcy złotych – ostrzega wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jak działa aplikacja?

Harmonogram: Za pomocą aplikacji mobilnej EcoHarmonogram mieszkańcy wyszukują swój harmonogram odbioru odpadów komunalnych za pomocą adresu. W ten sposób otrzymują tylko i wyłącznie harmonogram przypisany do danej posesji. Użytkownicy otrzymują też automatyczne powiadomienia o nadchodzących terminach wywozu odpadów komunalnych. Co ważne, użytkownik może skonfigurować sobie termin otrzymywania powiadomienia. Możliwe jest również ustawienie godziny przypomnienia (domyślnie jest to godzina 18:00). Ponadto każdy użytkownik aplikacji ma dostęp do specjalnego widoku, na którym znajdują się wszystkie frakcje odpadów wraz z najbliższym terminem wywozu dla danej frakcji. Mieszkańcy mają też wgląd do wszystkich terminów odbioru odpadów z podziałem na miesiące. Aplikacja przypomina również o terminach płatności.

Synchronizacja z kalendarzem:
Za pomocą wtyczki EcoHarmonogram mieszkaniec może pobrać kalendarz obioru odpadów w formacie ICS. Format ten jest standardem kalendarza obsługiwanym przez większość firm dostarczających aplikacje kalendarzy: Google, Apple, Microsoft. Użytkownik pobierając kalendarz podaje swój adres mailowy, dzięki czemu może otrzymywać wszystkie aktualizacje terminów odbioru odpadów drogą e-mail automatycznie po ich opublikowaniu przez miasto. Dodatkowo z poziomu aplikacji android można dokonać automatycznej synchronizacji z kalendarzem Google.

Wiadomości push:
Za pomocą aplikacji Urząd Miasta ma możliwość wysyłania bezpłatnych wiadomości na urządzenia mobilne. O otrzymaniu takiej wiadomości użytkownik będzie poinformowany w sposób podobny do otrzymania wiadomości SMS. Wysyłając wiadomość urzędnicy mogą dodatkowo wybrać filtr ograniczający odbiorców wiadomości do danej ulicy lub kilku ulic.

Informacje o PSZOK:
Z poziomu aplikacji każdy mieszkaniec ma szybki dostęp do informacji na temat Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takich jak: adres (z załączoną mapą Google Maps), godziny otwarcia, co należy oddawać, czego nie należy oddawać.

Eko-edukacja – jak segregować:
W aplikacji mobilnej dostępne są informacje o frakcjach, na jakie należy sortować odpady komunalne. Dodatkowo mieszkańcy mają dostęp do wyszukiwarki odpadów. Po wpisaniu odpadu np. lustro, bateria czy opony mieszkaniec otrzyma szczegółową informację, do którego pojemnika lub worka należy wrzucić wpisany odpad lub gdzie jeszcze można go oddać (np.: przeterminowane leki można oddawać do aptek). Dodatkowo w aplikacji mobilnej zamieszczone są informacje dotyczące punktów odbioru leków przeterminowanych.

Zgłoś problem:
Osoby, które zainstalują aplikację, mają możliwość tworzenia zgłoszeń o nieprawidłowościach. Żeby to zrobić trzeba będzie podać typ zgłoszenia oraz uzupełnić opis problemu. Mieszkańcy mogą też dodać lokalizację GPS, załączyć zdjęcie oraz podać dane kontaktowe.

Jakość powietrza:
Za pomocą aplikacji można też zobaczyć dane o jakości powietrza na terenie Rudy Śląskiej.

Dostępność:
Aplikacja mobilna jest dostępna nieodpłatnie na systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows Phone. Instalacja aplikacji odbywa się ze sklepów Google Play, Widows Store oraz App Store.

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 58 tysięcy ton śmieci, w tym ponad 38 tys. ton odpadów zmieszanych. W tym okresie wysegregowano ponad 797 t papieru i tektury, ponad 1436 t opakowań  z tworzyw sztucznych, 5,5 t opakowań z metali, 1,5 t opakowań wielomateriałowych, ponad 1471 t szkła, ponad 5916 t gruzu oraz 6229 t biomasy. Do tego dochodzą jeszcze m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, a także elektroodpady czy baterie i przeterminowane leki.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter