Header decorative image
Kir Żałobny

Śląski Klaster Multimedialny

Śląski Klaster Multimedialny

Śląski Klaster Multimedialny, czyli innowacyjna sieć współpracy w obszarze ICT i multimediów, zostanie powołany przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz śląskich przedsiębiorców.

Podpisanie umowy partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego odbędzie się 15 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w sali 29).

Dokument sygnować będą założyciele i członkowie klastra: prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś - rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Joanna Sochacka - prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o., Ksawery Kaliski - właściciel firmy „Artmediale”, Marek Gajewski i Jakub Solak - członkowie zarządu CodePill Sp. z o.o., Rafał Sapota - właściciel firmy F.H.U. VERMONT, Andrzej Szandała - właściciel firmy INTERSIEĆ, Arkadiusz Rusin - właściciel firmy IT master, Artur Szyduczyński - właściciel Regionalnego Centrum Serwisowego, Maciej Stanusch – prezes Stanusch Technologies S.A.

W uroczystości podpisania umowy wezmą udział: Tadeusz Donocik - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Grażyna Dziedzic - prezydent Rudy Śląskiej oraz Tomasz Ginter - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, kierownik referatu w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Umowa Partnerstwa powołuje Śląski Klaster Multimedialny jako innowacyjną sieć współpracy, która stymuluje aktywność innowacyjną podmiotów w nim skupionych. Określa jego cele, strukturę, zasady organizacji i zarządzania. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”.

Głównym celem działalności klastra jest podnoszenie przewagi konkurencyjnej jego członków. Dla przedsiębiorców oznacza to zwiększenie zysku i rozwój firm, dla jednostek naukowych - większą komercjalizację pracy naukowej. Klaster jest katalizatorem, który sprawia, że dzięki efektowi synergii energia i pieniądze, a więc wysiłek zainwestowany we współpracę w klastrze, przynosi więcej, niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. Jednym z przykładów jest wspólna promocja, stanowiącą obszar współpracy, z której przedsiębiorstwa osiągają wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów finansowych i często są niedostępne dla pojedynczego przedsiębiorstwa.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed instytucjami otoczenia biznesu, pozyskał prawie milion złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego". Inkubator pokrywa całkowicie wkład własny projektu i wszelkie koszty niekwalifikowalne. Dzięki temu przedsiębiorcy jak i naukowcy mają zapewniony bezkosztowy udział w zaplanowanych działaniach. Jest to realne wsparcie dla śląskich mikro i małych przedsiębiorstw.

W ramach projektu członkowie klastra wzięli udział w wizytach studyjnych wraz z seminariami w Danii i Szwecji, które wg badań Komisji Europejskiej są liderem wśród 27 krajów UE pod względem wyników innowacyjności. Śląscy przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania kontaktów z największym klastrem ICT w Europie, z którym Inkubator aktywnie współpracuje. Członkowie klastra wezmą udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. W ramach projektu odbędą się warsztaty w celu opracowania działań rozwojowych w nowym okresie programowania 2014+. Zakupiony zostanie sprzęt informatyczny i multimedialny dla realizowania pomysłów członków klastra, a tym samym stymulowania aktywności innowacyjnej firm. Dofinansowanie obejmuje także działania promocyjne. Inicjatywa została zarejestrowana na europejskiej platformie 87 klastrów ICT.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter