Header decorative image
Kir Żałobny

Skrzyżowanie z dofinansowaniem

Skrzyżowanie z dofinansowaniem

Ponad 1,2 mln zł otrzyma Ruda Śląska z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej. Zadanie ma zostać rozpoczęte w 2021 r., a zakończone wiosną 2022 r. – Zawsze aktywnie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na inwestycje. Obecnie, kiedy samorządy lokalne muszą radzić sobie z ograniczonymi dochodami, ma to jeszcze większe znaczenie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ulice Nowy Świat i Halembska położone są w dzielnicy Halemba. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu, gdzie obie drogi przeplatają się na odcinku ok. 170 metrów (formalnie jest to część ul. Nowy Świat), w pobliżu autostrady A4, z którą ul. Nowy Świat łączy się przez ul. 1 Maja. W tym rejonie brak jest obecnie chodników, a oświetlenie zapewniają oprawy sodowe na słupach betonowych. Przy wschodnim rozgałęzieniu drogę przecina linia kolejowa.

- Na odcinku między dwoma rozgałęzieniami obu ulic wymieniona zostanie nawierzchnia. Od strony południowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a od strony północnej ścieżka rowerowa, do której w pobliżu wschodniego rozgałęzienia dołączy chodnik – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer. Inwestycja obejmie również budowę ścieżki i chodnika na zmianę z ciągiem pieszo-rowerowym po jednej stronie ul. Halembskiej w kierunku autostrady.

- Przebudowa poprawi też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki trzem przejściom z przejazdami rowerowymi, które zostaną wytyczone w rejonie wschodniego rozwidlenia. Natomiast oświetlenie zostanie zastąpione ledowym na słupach aluminiowych – informuje wiceprezydent Mejer. Zaprojektowano także miejsce obsługi rowerzystów.

Zadanie ma zostać rozpoczęte w tym roku i otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - Przewidywany koszt rozbudowy ulic Nowy Świat i Halembskiej to około 2,5 mln zł, a przyznane nam dofinansowanie wynosi ponad 1,2 mln zł, czyli 50% tej kwoty – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Przypomnę, że w ubiegłym roku pozyskaliśmy z tego źródła, wówczas funkcjonującego jako Fundusz Dróg Samorządowych, ponad 382 tys. zł na przebudowę ul. Kossaka, a wcześniej z rządowych środków na drogi samorządowe 3 mln zł na modernizację ul. Górnośląskiej – dodaje.

Fundusz Dróg Samorządowych został powołany ustawą z 23 października 2018 r. w celu przyspieszenia powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Główne źródła finansowania Funduszu to to wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotacje z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie udziały są własnością Skarbu Państwa. 31 grudnia 2020 r. nazwa tego mechanizmu wsparcia została zmieniona na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Flaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter