Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Sesja absolutoryjna

Na początku sesji Prezydent Miasta wręczył odznaczenia państwowe "Krzyż Zesłańca Sybiru", przyznane przez
Prezydenta RP mieszkańcom Rudy Śląskiej - członkom Związku Sybiraków w Zabrzu.

 

Na sesji obecna była Barbara Dworak, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która przedstawiła informacje na temat bieżących prac Sejmiku.

 

W dalszej części obrad radni zadecydowali też o zmianach w budżecie miasta na 2007 rok, m. in. o przeznaczeniu 250 tys. zł na modernizację infrastruktury sportowej Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Sygietyńskiego.

 

Oprócz tego Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 4 812 604 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych nr 8 i 40 oraz Gimnazjów nr 9 i 11.

 

Podjęte zostały również uchwały zatwierdzające roczne sprawozdania finansowe Muzeum Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i Miejskiego Centrum Kultury.

 

Jedna z uchwał dotyczyła przystąpienia Rudy Śląskiej do programu Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Program ma na celu rozwój spółdzielni socjalnych, których głównym zadaniem jest wspieranie inicjatyw dążących do zmniejszenia bezrobocia.

 

Radni podjęli także uchwałę o nadaniu sztandaru Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich.

 Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter