Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Seria jesienna rozpoczęta

Seria jesienna rozpoczęta

Jak co roku prezydent miasta rozpoczęła jesienną serię spotkań z mieszkańcami. – Te spotkania stały się już wizytówką mojej prezydentury. Bardzo je sobie cenię, bo są one cennym źródłem wiedzy o tym, czego chcą mieszkańcy w swoich dzielnicach – podkreśliła Grażyna Dziedzic. Pierwsze spotkanie odbyło się dzisiaj w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

Dominującym tematem spotkania były niezbędne remonty dróg i chodników. Na poprzednim, wiosennym spotkaniu mieszkańcy zgłaszali konieczność naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Szkolnej, Szymanowskiego i Ks. Niedzieli od ul. Na Piaski do ul. Jasnej i te postulaty zostały zrealizowane. Przeprowadzono również naprawę szkód górniczych na ul. Kokota na odcinku od ul. Dolnej do ul. Gęsiej.

Największą inwestycją wykonaną w 2014 roku w Bielszowicach była budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną wraz z systemem monitoringu wizyjnego na terenie parku Strzelnica. – Nowy plac zabaw to pierwszy etap rewitalizacji tego pięknego parku – mówiła prezydent Dziedzic. – Chcemy jeszcze, by na Strzelnicy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstał park linowy oraz boisko ze sztuczną trawą – mówiła prezydent Dziedzic. Zakończona w tym roku inwestycja kosztowała ponad 300 tys. złotych, kolejne wymagają jeszcze większych nakładów. – Musimy zarezerwować w budżecie kwotę ok. 2 mln., by zrealizować wszystkie plany. Jestem jednak przekonana, że warto, bo Strzelnica to jedno z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w mieście, które rudzianie bardzo chętnie odwiedzają – tłumaczyła.  W 2014 w Bielszowicach przybył jeszcze nowy plac zabaw wybudowany w ramach programu „Radosna szkoła” za kwotę 144 tys. zł (dotacja wyniosła 63.850 zł) przy Zespole Szkół nr 4 Specjalnych – SP 11.

Do innych inwestycji, które zostaną zrealizowane w ciągu najbliższego roku należą te zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W Bielszowicach zostaną zrealizowane 3 wnioski: budowa chodnika przy ul. Jasnej, budowa parkingu dla mieszkańców przy ul. Ks. Niedzieli 61 oraz umieszczenie na ul. Piernikarczyka progu zwalniającego. Oprócz tych inwestycji w przyszłorocznym budżecie ujęto propozycje wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kossaka, Piernikarczyka, Jodłowej i wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia ul. Cichej. Do dużych inwestycji planowanych w budżecie na 2015 rok należy budowa trasy N-S na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota. Rozpoczęcie procedur przetargowych planowane jest na IV kwartał przyszłego roku.

Bielszowiczanie dzielili się uwagami dotyczącymi porządku dzielnicy, szczególnie w rejonach ulic: Piernikarczyka 4 i 6, Zielonej, Powstańców Śląskich i Basenowej oraz Kowaczka. – Na ul. Piernikarczyka stoi blok, którego wielu lokatorów pozostaje pod opieką MOPS-u, są to osoby bezrobotne, często alkoholicy. Nie możemy wypoczywać i boimy się o własne bezpieczeństwo – skarżyli się mieszkańcy.  - Podjęłam decyzję, że cześć osób będzie stamtąd eksmitowanych do mieszkań socjalnych, a mieszkania będą łączone w większe, np. 2-pokojowe lokale – mówiła prezydent. Niektórzy mieszkańcy skarżyli się na uciążliwości spowodowane przez osoby bezdomne, którzy często okupują osiedlowe śmietniki. - W takich newralgicznych miejscach będziemy ustawiać kamerę przenośną, którą ma w swym wyposażeniu Straż Miejska – zapowiedziała prezydent. - Przygotowujemy noclegownię dla ok. 10 kobiet, która ma powstać na ul. Hallera, obok siedziby Straży – poinformował Bogusław Waćko, wiceprezes MPGM. -  Opracowywany jest przetarg na realizację tej inwestycji, która latem przyszłego roku powinna być oddana do użytku.

Mieszkańcy Bielszowic pytali również o planowane inwestycje wodne, dotyczące przede wszystkim Potoku Bielszowickiego. Jeszcze 2 lata temu kopalnie: „Halemba-Wirek”, „Pokój” i „Bielszowice” niezależnie opracowywały dokumentacje regulacji potoku bielszowickiego. W tym roku Kompania Węglowa wraz z miastem powołały zespół ds. kompleksowej regulacji potoku, któremu przewodzi KWK „Pokój”. Na całym odcinku przebiegającym przez Rudę Śląską zostaną wykonane stosowne roboty, takie jak: wykonanie nowej przepompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi w rejonie "trójkąta Radoszowskiego", wprowadzenie potoku do jego właściwego koryta w rejonie oczyszczalni "Barbara", wykonanie miejsca okresowego zatapiania w sąsiedztwie osiedla „Niebieskie dachy”, przebudowa przepustu w ciągu ul. 1 Maja, przebudowa sztolni pod zakładem głównym KWK „Bielszowice”, wzmocnienie i uszczelnienie wałów na odcinku od ul. Gęsiej w kierunku Zabrza oraz wykonanie nowego mostu w ciągu ul. Pawłowskiej. Prace mają na celu zarówno usunięcie szkód górniczych, jak i dostosowanie możliwości odbioru wód deszczowych przez potok bielszowicki z uwagi na planowane inwestycje, takie jak budowa trasy N-S, czy nowe osiedla mieszkaniowe.

Spotkania prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic są organizowane od 2011 roku. Do tej pory w ponad 60 z nich wzięło udział ponad 2,5 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej. Kolejne spotkanie odbędzie się pojutrze, czyli 8 października w Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach, a w czwartek (9.10) Grażyna Dziedzic spotka się z mieszkańcami Goduli i Orzegowa w Szkole Podstawowej nr 40.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter