Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Seniorzy już korzystają ze zniżek

Seniorzy już korzystają ze zniżek

Już ponad 700 osób odebrało Rudzką Kartę Seniora 60+.  Dzięki niej osoby starsze objęte są systemem zniżek na usługi zaproponowane przez partnerów programu. Rabaty zaoferowało już 40 podmiotów. Miasto stara się o pozyskanie kolejnych partnerów. Rudzka Karta Seniora 60+ funkcjonuje od 1 czerwca br. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Rada Seniorów.

- Cieszę się, że nasza inicjatywa została odebrana z takim dużym  zainteresowaniem – mówi Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów. – To dowód na to, że Rada Seniorów jest potrzebna w Rudzie Śląskiej jako organ wychodzący naprzeciw potrzebom starszej części społeczeństwa i efektywnie wypełnia swoje zadania – mówi.  Posiadaczem Rudzkiej Karty Seniora 60 + może zostać każdy, kto ukończył 60 lat i zamieszkuje na terenie Rudy Śląskiej. Posiadacze karty mogą korzystać ze zniżek i specjalnych usług przygotowanych przez partnerów projektu np. w obszarze ochrony zdrowia, kultury, rekreacji, czy edukacji.

Aby otrzymać kartę należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska (plac Jana Pawła II 6, pok. 312) w godzinach pracy urzędu. Karta zostanie wydana „od ręki”, w dniu złożenia wniosku, po jego pozytywnej weryfikacji. Dokument może odebrać wnioskodawca, bądź - na podstawie dowodu osobistego - osoba pełnoletnia wskazana we wniosku przez wnioskodawcę.

Wzór wniosku znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter budynku Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6) oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój 312). Formularz można pobrać także ze strony internetowej www.rudaslaska.pl. Znajduje się on w zakładce „Rudzka Karta Seniora  60+”.

- Wciąż zapraszamy do partnerstwa kolejne instytucje publiczne i osoby prywatne z całej Polski – mówi Mirosława Gamba, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych   - Partnerem programu może zostać każdy, kto chce wesprzeć rudzkich seniorów poprzez zaoferowanie im specjalnych usług i zniżek – dodaje. Program ma charakter otwarty. Każdy, kto chce zostać partnerem, może przystąpić do udziału w systemie zniżek w dowolnym czasie i na dowolny okres. - Partner programu sam określa wysokość ulg, zniżek lub świadczeń oferowanych seniorom – tłumaczy naczelnik Gamba.
- Informacja o ofercie, dane teleadresowe firmy oraz jej logo są umieszczane na stronie internetowej miasta – informuje Swietłana Kopeć, koordynator projektu. – Myślę, że jest to dobra reklama – dodaje. Lokale i obiekty partnerów są oznakowane naklejką promocyjną, informującą o honorowaniu karty. Zniżki, które zaoferowano do tej pory, dotyczą rabatów m.in. na usługi w gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich, uzdrowiskach, gabinetach stomatologicznych i optycznych oraz restauracjach.

Podmioty zainteresowane partnerstwem muszą wypełnić deklarację przystąpienia do programu, a następnie dostarczyć ją do Urzędu Miasta Ruda Śląska lub przesłać mailem na adres: zdrowie@ruda-sl.pl, bądź faksem pod numer 32 248 73 48. Deklarację można pobrać na stronie internetowej www.rudaslaska.pl, w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój 312). Dodatkowe informacje udzielane są przez wspomniany Wydział pod numerami telefonu 32 244 90 00 wew. 3122, 3121. Pytania można też zadawać drogą elektroniczną - e-mail: zdrowie@ruda-sl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter