Header decorative image
Kir Żałobny

"Senior-WIGOR" z dofinansowaniem

"Senior-WIGOR" z dofinansowaniem

Ponad 200 tys. złotych dofinansowania otrzyma Dzienny Dom „Senior-WIGOR” z Programu Wieloletniego „Senior+”. Jest on realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto brało udział w konkursie organizowanym w ramach Programu już po raz czwarty, a otrzymana dotacja jest maksymalną kwotą, jaką można dostać w tegorocznej edycji. Pieniądze wzbogacą ofertę Domu, z którego korzysta 60 mieszkańców miasta powyżej 60. roku życia. Placówka funkcjonuje już 38 lat.

- Obserwowane procesy demograficzne prowadzą do osłabienia funkcji rodziny i ograniczenia jej roli w zaspokajaniu potrzeb osób starszych i niesamodzielnych – zauważa Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych. - Z drugiej strony coraz więcej osób osiąga zaawansowany wiek, z którym wiąże się prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności, często obłożnej choroby, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz opiekę całodobową w domach pomocy społecznej. Z tego powodu staramy się, żeby nasze placówki, które zajmują się pomocą w tym zakresie, działały w pełni profesjonalnie i na wysokim poziomie. Udaje się to między innymi dlatego, że skutecznie pozyskujemy różnego rodzaju dotacje – dodaje.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, rozwinięcie oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – mówi Halina Ignor, dyrektor Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.

Dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+” otrzymało 214 nowych placówek, a 224 już istniejące otrzymały wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania. Warto podkreślić, że Ruda Śląska brała udział w konkursie po raz czwarty i tym razem kwota dofinansowania wyniosła 216 tys. złotych. - Jest to maksymalna kwota dofinansowania, jaką można było uzyskać w tegorocznej edycji konkursu – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać osoby w wieku 60+ skierowane na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, zwłaszcza osoby nieaktywne zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, nie odrywając człowieka od środowiska rodzinnego, pomaga swoim podopiecznym w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Obok wyżywienia i rehabilitacji zapewnia osobom starszym ciekawe formy rekreacji, zajęcia na basenie, spacery

z kijami do nordic walking, relaks w grocie solnej, zabawy przy muzyce czy wycieczki krajoznawcze. – Myślę, że dla pensjonariuszy to drugi dom, w którym nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie, miło i aktywnie spędzają czas, obchodzą urodziny, święta – zauważa Halina Ignor.

Warto zauważyć, że obecnie w Rudzie Śląskiej ponad 35 tys. osób jest w wieku powyżej 60 lat.

Oprócz Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w mieście działają również placówki, które oferują seniorom całodobową opiekę. Są to: Dom Pomocy Społecznej „ Senior” w Orzegowie przeznaczony dla 180 osób przewlekle somatycznie chorych, Dom Pomocy Społecznej przy Ośrodku „Święta Elżbieta” w Rudzie, przeznaczony dla 90 osób w podeszłym wieku. Na terenie miasta funkcjonują również placówki prywatne: Dom Opieki „Senior” przy ul. Słowackiego w Wirku, Dom Opieki „Familia” przy ul. Wyzwolenia i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy ul. Cegielnianej w Kochłowicach.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter