Header decorative image
Kir Żałobny

Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej

Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej

Ruda Śląska zdobyła II wyróżnienie w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej” organizowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. - Nasze miasto korzysta z każdej okazji by wspierać aktywność i integrację seniorów – mówi Grażyna Dziedzic. - Wsłuchujemy się w potrzeby osób starszych. Cieszę się, że nasze starania są doceniane na najwyższych krajowych szczeblach – dodaje prezydent miasta.

Wczoraj w Warszawie miała miejsce konferencja „Samorząd przyjazny edukacji seniorów”, która została zorganizowana przez senackie komisje: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu. Podczas spotkania ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu adresowanego do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008 - 2012 realizowały lub realizują programy i projekty promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: okręgowym – w senatorskich okręgach wyborczych i krajowym. Na etapie krajowym prace oceniła siedmioosobowa kapituła, składająca się m.in. z przedstawicieli Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i organizacji samorządowych. Oceniając zgłoszone prace, kapituła brała pod uwagę m.in. kompleksowość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej czy wykorzystanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konkurs pomógł zebrać informacje o programach realizowanych przez samorządy. Był on również platformą wymiany dobrych praktyk.

Ruda Śląska otrzymała wyróżnienie w kategorii gmin za projekt „System wsparcia na rzecz osób starszych”. Wyróżnienie z rąk senatora RP Mieczysława Augustyna odebrali Witold Hanke, wiceprzewodniczący Rady Miasta, a zarazem przedstawiciel Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Gratulacje złożył także senator RP Leszek Piechota, który od lat zaangażowany jest w sprawy społeczne w naszym regionie. - Senatorowie, posłowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych w przypadku naszego miasta docenili przede wszystkim współpracę jednostek miejskich, instytucji kościelnych i organizacji pozarządowych oraz fakt, że podejmowane przez nich działania wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Tak wysokie wyróżnienie niewątpliwie mobilizuje nas do dalszych działań i wprowadzania coraz to nowszych form wsparcia w tej przestrzeni - mówi Krystian Morys, dyrektor MOPS.

Jednym z celów realizowanej przez miasto Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych”. Cel ten realizowany jest przez instytucje miejskie, m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe m.in. przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”, czy Polski Związek Niewidomych Koło Ruda Śląska.

- Wczorajsza gala „Dziękujemy pozarządowcom” najdobitniej pokazała siłę trzeciego sektora w Rudzie Śląskiej – mówi Grażyna Dziedzic. – Wiele osób, które są zaangażowane w działalność rudzkich organizacji to seniorzy. Są to osoby, które bez wahania oddają swój czas, zaangażowanie, siły innym, nie bacząc na swój często zaawansowany wiek. I to jest właśnie cudowne, bo żeby miasto się rozwijało i dobrze funkcjonowało potrzebna jest zarówno młodzież, jak i seniorzy – podkreśla prezydent miasta.

W ramach systemu wsparcia dla seniorów w Rudzie Śląskiej realizowane są między innymi następujące projekty: „Mieszkania chronione dla seniorów”, „Integracja lokatorów mieszkań chronionych dla seniorów”, „Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich”, „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji” oraz „Klub Seniora przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter