Header decorative image
Kir Żałobny

Są wyniki rekrutacji do przedszkoli

Są wyniki rekrutacji do przedszkoli

Znane są już wyniki naboru do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na terenie Rudy Śląskiej. Od września uczęszczać będzie do nich około 4,5 tys. dzieci. Rodzice mogą sprawdzić, do której placówki zostało przyjęte ich dziecko, po zalogowaniu w systemie elektronicznym na stronie www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl. Informacje dostępne są również we wszystkich przedszkolach.

Rekrutacja elektroniczna do rudzkich przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi rozpoczęła się 4 marca 2019 r. Już w lutym ok. 3 tys. rodziców złożyło deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym w dotychczasowych placówkach. W wyniku rekrutacji przyjętych zostało 1273 dzieci. – Rodzicom dzieci, które wzięły udział w rekrutacji i nie dostały się do żadnego z wybranych przedszkoli Prezydent Miasta Ruda Śląska wskaże przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, w którym dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego od 1 września 2019 r. Pisma w tej sprawie zostaną wysłane do rodziców do końca maja 2019 r. – informuje wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Przedszkola nie podlegają rejonizacji, dlatego Prezydent Miasta może wskazać inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko, niekoniecznie to, które pierwotnie typowali rodzice. - Robimy wszystko, aby zgodnie z prawem oświatowym zapewnić dostęp do wychowania przedszkolnego wszystkim chętnym dzieciom – deklaruje wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje 29 miejskich przedszkoli (w tym dwa przedszkola w Zespole Miejskich Przedszkoli nr 1 oraz trzy przedszkola w Zespołach Szkolno–Przedszkolnych nr 1, 2 i 3) oraz 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W roku szkolnym 2019/2020 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2014 - 2016) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2013 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter