Header decorative image
Kir Żałobny

Rzemieślnicy świętowali

Rzemieślnicy świętowali

Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości obchodził dziś święto swoich patronów – św. Józefa i św. Klemensa. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem św. Piusa X odprawiono uroczystą Mszę Świętą. Wzięli w niej udział pracownicy 85 zakładów wraz z uczniami. – Chcemy podziękować naszym patronom za opiekę – podkreśla Grzegorz Skudlik, Starszy Cechu.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej zrzesza 85 zakładów. Wśród nich najwięcej jest zakładów fryzjerskich – 30, motoryzacyjnych – 20, oraz cukierniczo-piekarskich – 11. Po 1 zakładzie reprezentowane jest kominiarstwo, wulkanizacja czy branża fotograficzna. W 81 prowadzona jest praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników. W sumie w Rudzie Śląskiej kształci się obecnie 265 uczniów, z czego 119 to uczniowie, z którymi umowy podpisano w 2014 roku.

– Uczymy praktycznych umiejętności na tzw. żywym organizmie, czyli pomagamy w kształceniu dualnym. Młodzi nabywają wiedzę teoretyczną w szkołach, a praktyki realizowane są u nas. Dzięki temu uczniowie zyskują wykształcenie od A do Z – podkreśla Jakub Wyciślik, podstarszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, który sam jest jego członkiem od ok. 35 lat.

Wśród zawodów najczęściej wybieranych przez młodych ludzi dominują te związane z motoryzacją. Popularnym zawodem pozostaje wciąż fryzjer, cukiernik i stolarz. Większość uczniów kształcących się w rudzkich zakładach pochodzi z Rudy Śląskiej, ale 17 jest spoza miasta - ze Świętochłowic, Zabrza, Chorzowa i Tychów.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości dba o rozwój środowiska rzemieślniczego i reprezentuje jego interesy. Sprawuje także nadzór nad szkoleniem zawodowym, praktycznym aspektem nauki rzemiosła, m.in. kontrolując  wszystkie uprawnienia, np. pedagogiczne czy mistrzowskie. W ramach jego działalności organizowane są różnorodne wydarzenia, które integrują środowisko rzemieślników i promują je wśród mieszkańców, np. święto ku czci patronów. Uczeń, który napotyka problemy podczas odbywania praktyki, może zwrócić się do cechu o pomoc, a przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim to, że ma szansę na ukształtowanie swojego przyszłego pracownika.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter