Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ruszyła szkoła górnicza

Ruszyła szkoła górnicza

Ruszyła szkoła górnicza w Rudzie Śląskiej. W tym roku kształcenie w klasach górniczych rozpoczęło 130 osób. Jak zapewnił zarząd Kompanii Węglowej, po ukończeniu szkoły absolwenci placówki na pewno znajdą zatrudnienie w kopalniach należących do Spółki.

W nowopowstałym Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej otwarto w tym roku szkolnym 5 klas o profilu górniczym. Do trzech klas zawodowych zgłosiło się 84 uczniów. 43 z nich będzie kształcić się w zawodzie górnik eksploatacji złóż, 18 rozpoczęło naukę w zawodzie ślusarz, a 23 w zawodzie elektryk. W tym roku po raz kolejny otworzone zostały też klasy o profilu technik górnictwa podziemnego. Będzie do nich uczęszczać 46 osób. Wszyscy mają gwarancję zatrudnienia w Kompanii Węglowej. - Decyzja o utworzeniu tej szkoły była dla miasta bardzo ważna – mówiła w trakcie inauguracji roku szkolnego Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. - Bo ważne jest to, że młodzi ludzie, którzy wyjdą z jej murów nie staną się osobami bezrobotnymi – podkreślała.

Uczniowie, którzy wybrali klasy górnicze, kierowali się różnymi kryteriami. Jedni zdecydowali się na wybór zawodu górnika ze względu na tradycje rodzinne, innych przyciągnęła gwarancja zatrudnienia w kopalni. - Chcę uczyć się w tej szkole, bo szkoła zapewni mi pewną pracę w przyszłości i dobre zarobki – uważa Bartosz Grochocki, uczeń pierwszej klasy technikum. - W ten sposób będę kontynuował tradycje rodzinne. Mój dziadek był sztygarem w kopalni. W przyszłości chciałbym też podjąć studia na kierunku górniczym, żeby piąć się coraz wyżej – dodaje pierwszoklasista.

W nowo otwartej szkole uczniowie klas górniczych uzyskają nie tylko gruntowne przygotowanie teoretyczne do pracy w zawodzie górnika, ale zdobędą też umiejętności praktyczne. Na początku praktyki będą odbywały się w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. Praktyki „pod ziemią” obejmą zaś uczniów starszych klas. Będą się one odbywały w kopalniach należących do Kompanii Węglowej S.A., która zatrudni wszystkich absolwentów klas górniczych. - Poprzez szkoły górnicze osiągamy pracowników o najwyższych kwalifikacjach, przygotowanych do zawodu – mówi Piotr Rykala, wiceprezes Kompanii Węglowej. - Perspektywy przed polskim górnictwem są pozytywne. Dzisiaj nie mówi się o likwidacji kopalń, lecz o wykorzystywaniu złóż w pełni – podkreśla.

Aktualnie na terenie Śląska w klasach o profilu górniczym uczy się cztery i pół tysiąca uczniów. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło tysiąc pięćset z nich. Nowe kierunki są odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie kadrowe branży górniczej, która co roku przyjmuje 5,5 tys. pracowników. Tylko część z nich posiada jednak odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Dzięki nowej placówce oświatowej osoby, które chcą związać swoją drogę zawodową z górnictwem, będą mogły w Rudzie Śląskiej odebrać wykształcenie górnicze na każdym poziomie – zawodowym, technicznym oraz wyższym. Co ważne, uczniowie, którzy wybiorą kształcenie zawodowe mają możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach. Absolwenci kierunku górnik eksploatacji podziemnej po potwierdzeniu odpowiednich kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego będą mogli uzyskać tytuł technika górnictwa podziemnego. Kolejnym etapem zdobywania specjalistycznego wykształcenia i rozwoju ścieżki zawodowej mogą być natomiast studia w rudzkim ośrodku dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przed laty w Rudzie Śląskiej działały 3 technika górnicze, 10 zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoła o profilu górniczym przysposabiająca młodzież do zawodu. Wszystkie zostały zamknięte z powodu restrukturyzacji górnictwa i gwałtownej redukcji zatrudnienia w kopalniach. W 2004 roku w wyniku porozumienia z Kompanią Węglową miasto uruchomiło w Technikum nr 3 klasę kształcącą w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 będzie jedyną w Rudzie Śląskiej placówką kształcącą w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

W Rudzie Śląskiej działają cztery kopalnie. Trzy z nich – „Pokój”, „Bielszowice” i „Halemba-Wirek” – należą do Kompanii Węglowej. Czwarty zakład górniczy to kopalnia „Śląsk”, będąca częścią kopalni „Wujek-Śląsk”, należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego. W rudzkich kopalniach pracuje ponad 14 tys. osób, z czego ok. 6,3 tys. to mieszkańcy Rudy Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter