Header decorative image
Kir Żałobny

Ruszyła uzupełniająca rekrutacja do przedszkoli

Ruszyła uzupełniająca rekrutacja do przedszkoli

6 czerwca w Rudzie Śląskiej ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 12 czerwca.  Wolne miejsca zostały jeszcze w ośmiu miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych.

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej:
- Miejskie Przedszkole nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Rudzie Śląskiej – 27 miejsc
- Miejskie Przedszkole nr 17 w Rudzie Śląskiej – 1 miejsce
- Miejskie Przedszkole nr 18 w Rudzie Śląskiej – 7 miejsc
- Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej – 5 miejsc
- Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej – 5 miejsc
- Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej – 23 miejsca
- Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej – 1 miejsce
- Miejskie Przedszkole nr 45 w Rudzie Śląskiej – 1 miejsce
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej – 12 miejsc
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej – 1 miejsce
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej – 5 miejsc

Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli będzie trwał od 6 do 12 czerwca br.  Nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice, zainteresowani przyjęciem dzieci do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej  wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Wniosek znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl. Następnie wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Dla osób które nie mają dostępu do internetu wzory wniosków są dostępne w każdym ww. przedszkolu i szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.  Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. We wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji). O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. - Niezłożenie w terminie od 6 - 12 czerwca 2019 r. wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji uzupełniającej – dodaje.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dzieci do przedszkola oraz harmonogram dostępne są w każdej placówce.

18 czerwca, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 25 czerwca. W tym celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

26 czerwca zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola.
Kolejna możliwość zapisania dziecka do przedszkola będzie we wrześniu. Nie będzie prowadzona rekrutacja elektroniczna. O przyjęciu dziecka do przedszkola zadecyduje dyrektor przedszkola, w którym będą jeszcze wolne miejsca.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter