Header decorative image
Kir Żałobny

Rusza renowacja Ficinusa

Rusza renowacja Ficinusa

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z renowacją jednego z domów na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej – Wirku. Inwestycję zrealizuje firma Hydrobud z Chorzowa. Wykonawca ma 11 miesięcy na realizację zadania. Kolonia Ficinus wpisana jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Po modernizacji w obiekcie ma funkcjonować biblioteka, czytelnia, ekspozycja muzealna, punkt informacyjny oraz sala animacyjna. Na renowację zabytkowego domu władze Rudy Śląskiej pozyskały unijną dotację w kwocie 1,5 mln zł.

- Stawiamy na nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Renowacja tego domu to krok do tego, żeby kolonia robotnicza Ficinus spełniała wszystkie wymagania stawiane obiektom na Szlaku Zabytków Techniki. Ponadto będzie można przekonać się, jak dawniej mieszkało się na jednym z najstarszych tego typu osiedli w regionie, bowiem powstanie tam m.in. ekspozycja w postaci dawnego mieszkania robotniczego - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedyny zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, który obecnie należy do miasta. Pozostałe budynki znajdują się w rękach prywatnych. – Odbudowa domku to odpowiedzialne zadanie. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską, dlatego wykonawca musiał wykazać się doświadczeniem w renowacji historycznych budynków – zaznacza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. – Wyłoniona w przetargu firma spełnia wszystkie kryteria ujęte w specyfikacji – dodaje.

Prace budowlane polegać będą na odtworzeniu pierwotnych elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych wnętrza charakterystycznych dla tej zabudowy. – Obiekt zostanie poddany odbudowie z wykorzystaniem historycznych materiałów. Odtworzona zostanie m.in. charakterystyczna okładzina z piaskowca – wyjaśnia Marta Lip–Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej.

Na parterze budynku powstanie punkt informacji turystycznej wraz z salką animacyjną, zapleczem socjalnym i toaletami, w tym dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zlokalizowana będzie stała ekspozycja w postaci dawnego mieszkania muzealnego oraz wypożyczalnia książek dla dzieci. Wystrój wnętrza będzie  nawiązywać do historii miejsca. – Również w środku budynku ściany zostaną wykończone kamieniem, tak jak wyglądało to pierwotnie. Chcemy, żeby odwiedzający nasz obiekt mogli zobaczyć, jak kiedyś wyglądało mieszkanie robotniczej rodziny – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Przypomnę, że rudzka kolonia jest jedną z najstarszych w regionie i tworzy Szlak Zabytków Techniki od 2006 roku, czyli od początku jego istnienia – dodaje Piecha. Budynki wchodzące w skład osiedla Ficinus są murowane z kamienia naturalnego – piaskowca, co stanowi rzadkość na Śląsku.

W odrestaurowanym budynku odbywać się będą wystawy tematyczne, spotkania i imprezy o charakterze regionalnym. W drugiej linii zabudowy przewidziano parterowy budynek z przeznaczeniem na filię biblioteki miejskiej wraz z pomieszczeniem socjalnym i toaletą. Na Ficinusie znajdzie miejsce księgozbiór z biblioteki centralnej.

Łączny przewidywany koszt renowacji obliczono na ponad 2,8 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł będzie pochodzić z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Czas, w którym zgodnie z umową wykonawca zrealizuje przedsięwzięcie, to 11 miesięcy od daty przekazania placu budowy – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Dofinansowanie do odbudowy domku na Ficinusie władze miasta pozyskały na początku marca. W rozstrzygniętym wtedy konkursie wśród 38 projektów do dofinansowania wybrano w sumie trzy zadania z Rudy Śląskiej. Oprócz wspomnianej inwestycji dotacja unijna przypadła projektowi Stacja Biblioteka, czyli rewitalizacji budynku zabytkowego dworca w dzielnicy Chebzie, gdzie nowe lokum znajdzie główna siedziba miejskiej biblioteki wraz z wypożyczalnią i czytelnią. Powstanie tu też kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking na kilkadziesiąt pojazdów. Zachowana zostanie też główna funkcja dworca związana z obsługą pasażerów. Na realizację tej inwestycji miasto przeznaczy ponad 8 mln zł, z czego 6,5 mln pochodzić będzie z dotacji unijnej, a ponad 760 tys. zł ze środków budżetu państwa. Prace przy tej inwestycji trwają od ubiegłego roku i zakończą jeszcze w tym roku. Kolejny obiekt, który znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji, to Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Modernizację i renowację zabytkowego budynku Muzeum oszacowano na ponad 4 mln 800 tys. zł. Prawie 4 mln zł pokryje unijne dofinansowanie. Po remoncie placówka będzie miała do dyspozycji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 m2 przestrzeni wystawienniczej. Również  w przypadku tej inwestycji trwają prace budowlane. Całość inwestycji ma być gotowa do końca 2019 r.

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter