Kir Żałobny

Rusza nabór na eko-instalacje

Rusza nabór na eko-instalacje

Ruda Śląska dopłaci mieszkańcom do wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach jednorodzinnych. Nabór wniosków w tej sprawie ruszy od najbliższego piątku /28 lipca br./ i potrwa dwa tygodnie. W sumie miasto dofinansuje 51 instalacji. Ich właściciele za taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. wartości urządzeń oraz wartość podatku VAT od ich montażu. Pieniądze na dofinansowania będą pochodziły z pozyskanych przez władze miasta funduszy unijnych.

- Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą mieli właściciele budynków, którzy przed dwoma laty wzięli udział w ankiecie, w której badaliśmy zapotrzebowanie na takie instalacje. O wyborze decydować będą również możliwości techniczne wykonania instalacji – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Startujący w naborze właściciele domów jednorodzinnych muszą spełnić podstawowy warunek jakim jest posiadanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Budynki w trakcie budowy mogą być kwalifikowane tylko na II etap projektu, który zależny będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Do tego dochodzić będzie szereg innych uwarunkowań, które decydować będą o kolejności przyznania dotacji. – Spodziewamy się, że będzie wielu chętnych do skorzystania z naszego programu. Promowani będą ci mieszkańcy, którzy przed dwoma laty wzięli udział w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych – zapowiada Krzysztof Mejer.

Ponadto decydować będą warunki techniczne mające wpływ na wykonanie takich instalacji. - O tym rozstrzygać będzie już wyłoniony przez nas operator przygotowujący program funkcjonalno – użytkowy dla projektu i uproszczone dokumentacje poszczególnych inwestycji. Chodzi o takie kwestie jak rodzaj dachu i jego kierunek, zacienienie dachu, roczne zużycie energii, ilość osób korzystających z budynku itp. – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Tutaj można się zapoznać z kryteriami wyboru uczestników

Spośród 51 instalacji które zamierza sfinansować miasto, 31 to instalacje fotowoltaiczne, 15 solarnych oraz 5 pomp ciepła. Taki konkretny podział to wynik wspomnianej już ankiety. Na dokładnie taką liczbę konkretnych instalacji miasto pozyskało też środki z funduszy europejskich.

Mieszkańcy w trakcie trwania naboru, który potrwa od 28 lipca do 10 sierpnia, będą mogli skorzystać z pomocy przedstawiciela operatora odpowiedzialnego za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego. Pracownicy tej firmy będą udzielać szczegółowych informacji na temat warunków naboru i szczegółów inwestycji. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 27 lipca o godzinie 16:00 na sali sesyjnej UM (s.213). W czasie trwania naboru wniosków w godzinach od 10:00 do 15:00 można uzyskać  informację pod numerem telefonu 609 345 810, pod którym dyżurować będzie przedstawiciel firmy ATsys.pl Sp. z o.o. S.K. – operatora programu.Wnioski i ankiety w formie papierowej można pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, a wersje elektroniczne dokumentów można pobrać tutaj:

ankieta wersja doc.
ankieta wersja pdf.
deklaracja wersja doc.
deklaracja wersja pdf.

a następnie wysłac na adres: rudaslaska@atsys.pl

Regulamin naboru wniosków został określony w Zarządzeniu Nr SP.0050.2.136.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru gospodarstw domowych do projektu pn. „Dofinansowanie do budowy OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I” dostępnego na stronie:
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=48465&idmp=2500&r=o

Co ważne osoby, które nie „załapią” się na dofinansowanie teraz, będą mogły wziąć udział w kolejnym naborze. - W momencie ogłoszenia kolejnego konkursu przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. chcemy starać się o dalsze środki unijne na ten cel – deklaruje Krzysztof Mejer.

Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy zdecydują się na udział w realizowanym przez miasto projekcie, są relatywnie niskie koszty, jakie będą musieli z tego tytułu ponieść. Tak naprawdę mieszkaniec zapłaci jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. – Pozostałe koszty pokryte zostaną z dofinansowania, które udało nam się pozyskać ze środków unijnych w łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostaną od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto – informuje wiceprezydent Mejer. Co ważne, prace w budynkach mieszkańców realizować będzie firma wyłoniona w drodze przetargu przez magistrat.

Wykonanie takich instalacji wpisuje się w realizację zarówno Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030. Dokumenty te zakładają wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii w mieście. Okazuje się, że realizacja 51 instalacji w budynkach jednorodzinnych przyczyni się do poprawy tzw. zysku ekologicznego. Dzięki nim w mieście zredukowana zostanie emisja CO2 w skali roku o 47,3 t oraz pyłu PM10 o 40 kg na rok.

Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku miasto pozyskało ponad 900 tys. zł unijnej dotacji na wykonanie instalacji OZE, a dokładnie instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów sportowych (basen kryty przy ul. Chryzantem w Rudzie, basen kryty przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hala sportowa w Orzegowie) oraz budynków użyteczności publicznej (budynki Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II oraz przy ul. Niedurnego, siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej przy ul. Hallera). Instalacje przy obiektach sportowych zostały już zrealizowane, a produkowany przez nie prąd wykorzystywany jest do zasilania budynków. Fotowoltaika dla budynków Urzędu Miasta i Straży Miejskiej powstanie w tym roku. Właśnie ogłoszony został przetarg na realizacje tego zadania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter